0 / 1

Län

2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2006 Västervik, Gaturum 14730 Urban Traffic 1449 1.31 119.00 Week
    2005 Västervik, Gaturum 14730 Urban Traffic 1449 1.13 62.00 Week