0 / 1

Län

2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2006 Västervik, Gaturum 14730 Urban Traffic 1449 1.31 119.00 Week
  2005 Västervik, Gaturum 14730 Urban Traffic 1449 1.13 62.00 Week
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2001 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 920 7.31 182.00 Month
  2000 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 920 7.98 182.00 Month
  1999 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 920 8.92 182.00 Month
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2004 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 47.38 60.00 Month
  2003 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 43.61 180.00 Month
  2002 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 38.88 92.00 Month
  2001 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 60.67 182.00 Month
  2000 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 59.37 182.00 Month
  1999 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 69.83 182.00 Month