0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2011 Västervik 148 Urban Background 139 0.84 123.00 Week
  2010 Västervik 148 Urban Background 139 1.16 121.00 Week
  2009 Västervik 148 Urban Background 139 0.90 52.00 Week
  2008 Tranås, Tätort 8192 Urban Traffic 1438 1.08 83.00 Week
  2007 Tranås, Tätort 8192 Urban Traffic 1438 1.09 77.00 Week
  2006 Västervik, Gaturum 14730 Urban Traffic 1449 1.31 119.00 Week
  2005 Västervik 148 Urban Background 139 1.21 114.00 Week
  2005 Västervik, Gaturum 14730 Urban Traffic 1449 1.13 62.00 Week
  2004 Västervik 148 Urban Background 139 1.41 170.00 Week
  2003 Västervik 148 Urban Background 139 1.82 172.00 Week
  2002 Västervik 148 Urban Background 139 2.50 176.00 Week
  2001 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1437 3.37 91.00 Week
  2001 Västervik 148 Urban Background 139 2.22 183.00 Week
  2000 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1437 3.13 91.00 Week
  2000 Västervik 148 Urban Background 139 1.99 176.00 Week
  1999 Västervik 148 Urban Background 139 2.18 183.00 Week
  1998 Västervik 148 Urban Background 139 2.58 183.00 Week
  1997 Västervik 148 Urban Background 139 2.41 176.00 Week
  1996 Västervik 148 Urban Background 139 2.69 184.00 Week
  1995 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1437 3.03 92.00 Week
  1995 Västervik 148 Urban Background 139 2.76 169.00 Week
  1994 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1437 3.54 83.00 Week
  1994 Västervik 148 Urban Background 139 3.59 162.00 Week
  1993 Västervik 148 Urban Background 139 4.74 68.00 Week