0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4991 353.00 0.04 Month
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 25 365.00 0.01 Month
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 291.00 0.03 Month
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363.00 0.02 Month
  2019 Råö 8105 Rural Background 208 363.00 0.03 Month
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 25 324.00 0.01 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 293.00 0.05 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 310.00 0.03 Month
  2018 Råö 8105 Rural Background 208 321.00 0.04 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331.00 0.03 Month
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 25 359.00 0.01 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 330.00 0.03 Month
  2017 Råö 8105 Rural Background 208 315.00 0.03 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351.00 0.03 Month
  2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4540 354.00 0.03 Variable
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 25 365.00 0.01 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351.00 0.02 Month
  2016 Råö 8105 Rural Background 208 365.00 0.03 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290.00 0.02 Month
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 25 315.00 0.01 Month
  2015 Råö 8105 Rural Background 208 332.00 0.02 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 280.00 0.02 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355.00 0.05 Month
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 25 354.00 0.02 Month
  2014 Råö 8105 Rural Background 208 362.00 0.06 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 362.00 0.02 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329.00 0.04 Month
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 25 331.00 0.01 Month
  2013 Råö 8105 Rural Background 208 344.00 0.03 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 335.00 0.02 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347.00 0.04 Month
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 25 354.00 0.01 Month
  2012 Råö 8105 Rural Background 208 354.00 0.03 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 349.00 0.02 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 25 343.00 0.01 Month
  2011 Råö 8105 Rural Background 208 328.00 0.07 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 363.00 0.03 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353.00 0.07 Month
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 25 341.00 0.03 Month
  2010 Råö 8105 Rural Background 208 339.00 0.04 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 299.00 0.05 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326.00 0.04 Month
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 25 353.00 0.10 Month
  2009 Råö 8105 Rural Background 208 353.00 0.11 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 228.00 0.05 Month