0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • Black Carbon (black_carbon)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.85 Hour
  2019 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.61 349.00 8376.00 2.73 Hour
  2019 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.57 339.00 8136.00 2.94 Hour
  2019 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.18 360.00 8640.00 1.29 Hour
  2019 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 4783 0.75 361.00 8664.00 2.09 Hour
  2019 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.35 355.00 8520.00 1.83 Hour
  2019 Umeå Stadsbiblioteket 9578 Urban Background 4978 0.38 26.00 624.00 1.26 Hour
  2019 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.71 300.00 7200.00 3.36 Hour
  2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.67 355.00 8520.00 2.87 Hour
  2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.55 322.00 7728.00 2.33 Hour
  2018 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.61 341.00 8184.00 4.41 Hour
  2018 Norunda Tornet 164542 Rural-Regional Background 4242 0.22 235.00 5640.00 1.68 Hour
  2018 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 1.02 220.00 5280.00 3.13 Hour
  2018 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 4783 0.79 63.00 1512.00 2.01 Hour
  2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.29 357.00 8568.00 1.35 Hour
  2018 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.77 365.00 8760.00 3.15 Hour
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.18 343.00 8232.00 4.19 Hour
  2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.63 324.00 7776.00 2.96 Hour
  2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.53 325.00 7800.00 3.64 Hour
  2017 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.36 308.00 7392.00 1.56 Hour
  2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.94 296.00 7104.00 2.58 Hour
  2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.28 275.00 6600.00 1.04 Hour
  2017 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 0.74 312.00 7488.00 3.13 Hour
  2017 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 4589 0.81 113.00 2712.00 2.97 Hour
  2017 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.29 314.00 7536.00 3.11 Hour
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 336.00 8064.00 1.85 Hour
  2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 1.09 283.00 6792.00 3.51 Hour
  2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.76 302.00 7248.00 3.85 Hour
  2016 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.99 349.00 8376.00 2.67 Hour
  2016 Umeå Västra Esplanaden 13532 Urban Traffic 413 1.02 341.00 8184.00 4.24 Hour
  2016 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.36 181.00 4344.00 2.25 Hour
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 356.00 8544.00 1.70 Hour
  2015 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.75 49.00 1176.00 2.09 Hour
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.34 364.00 8736.00 2.69 Hour
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 350.00 8400.00 2.79 Hour
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 341.00 8184.00 2.61 Hour
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.24 358.00 8592.00 1.90 Hour
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.26 363.00 8712.00 1.67 Hour
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 364.00 8736.00 1.96 Hour
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.28 359.00 8616.00 2.13 Hour
  2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 324.00 7776.00 2.01 Hour
  2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.33 313.00 7512.00 3.38 Hour
  2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.39 293.00 7032.00 2.09 Hour
  2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.31 342.00 8208.00 2.36 Hour
 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4991 353.00 0.04 Month
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 25 365.00 0.01 Month
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 291.00 0.03 Month
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363.00 0.02 Month
  2019 Råö 8105 Rural Background 208 363.00 0.03 Month
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 25 324.00 0.01 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 293.00 0.05 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 310.00 0.03 Month
  2018 Råö 8105 Rural Background 208 321.00 0.04 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331.00 0.03 Month
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 25 359.00 0.01 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 330.00 0.03 Month
  2017 Råö 8105 Rural Background 208 315.00 0.03 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351.00 0.03 Month
  2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4540 354.00 0.03 Variable
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 25 365.00 0.01 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351.00 0.02 Month
  2016 Råö 8105 Rural Background 208 365.00 0.03 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290.00 0.02 Month
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 25 315.00 0.01 Month
  2015 Råö 8105 Rural Background 208 332.00 0.02 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 280.00 0.02 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355.00 0.05 Month
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 25 354.00 0.02 Month
  2014 Råö 8105 Rural Background 208 362.00 0.06 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 362.00 0.02 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329.00 0.04 Month
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 25 331.00 0.01 Month
  2013 Råö 8105 Rural Background 208 344.00 0.03 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 335.00 0.02 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347.00 0.04 Month
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 25 354.00 0.01 Month
  2012 Råö 8105 Rural Background 208 354.00 0.03 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 349.00 0.02 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 25 343.00 0.01 Month
  2011 Råö 8105 Rural Background 208 328.00 0.07 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 363.00 0.03 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353.00 0.07 Month
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 25 341.00 0.03 Month
  2010 Råö 8105 Rural Background 208 339.00 0.04 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 299.00 0.05 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326.00 0.04 Month
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 25 353.00 0.10 Month
  2009 Råö 8105 Rural Background 208 353.00 0.11 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 228.00 0.05 Month