0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.50 0.52 362.00 Month
  2019 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.28 0.26 91.00 Month
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.61 0.50 363.00 Month
  2018 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 0.42 115.00 Month
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.58 0.51 364.00 Month
  2017 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.30 0.27 174.00 Month
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.43 0.51 364.00 Month
  2016 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.29 0.33 184.00 Month
  2015 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.70 0.91 365.00 Month
  2015 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.51 11.00 Month
  2014 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.13 1.17 364.00 Month
  2014 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.48 0.52 152.00 Month
  2013 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 0.82 336.00 Month
  2013 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 58.00 Month
  2012 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 1.11 365.00 Month
  2012 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.34 0.33 149.00 Month
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.04 0.81 334.00 Month
  2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.37 0.48 179.00 Month
  2010 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.11 1.07 334.00 Month
  2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.59 0.49 90.00 Month
  2010 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.96 0.62 59.00 Month
  2010 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.91 0.56 59.00 Month
  2009 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.14 334.00 Month
  2009 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.42 0.39 183.00 Month
  2009 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.44 0.42 183.00 Month
  2009 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.38 0.38 183.00 Month
  2009 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 0.70 244.00 Month
  2008 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.91 0.74 364.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.45 0.42 182.00 Month
  2008 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.42 0.38 176.00 Month
  2008 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.37 0.35 149.00 Month
  2007 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.90 0.93 353.00 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.40 0.57 183.00 Month
  2007 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.45 0.57 183.00 Month
  2007 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.49 0.68 183.00 Month
  2006 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.42 1.75 358.00 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.85 0.85 183.00 Month
  2006 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.70 0.71 183.00 Month
  2006 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.82 0.76 183.00 Month
  2006 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.43 1.95 364.00 Month
  2005 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.38 1.11 362.00 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.65 0.57 180.00 Month
  2005 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.61 0.53 180.00 Month
  2005 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.60 0.54 180.00 Month
  2005 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.41 1.25 92.00 Month
  2004 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.01 1.22 336.00 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.57 0.60 180.00 Month
  2004 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.50 0.52 180.00 Month
  2004 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.50 0.51 180.00 Month
  2004 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.28 1.25 365.00 Month
  2003 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.81 364.00 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.72 0.77 176.00 Month
  2003 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.66 0.70 176.00 Month
  2003 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.61 0.67 176.00 Month
  2003 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 1136 1.87 1.76 180.00 Month
  2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.55 2.12 303.00 Month
  2002 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.03 0.83 352.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.58 0.56 183.00 Month
  2002 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.51 0.44 183.00 Month
  2002 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.52 0.45 183.00 Month
  2002 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 1136 1.13 91.00 Month
  2002 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.53 25.00 Month
  2001 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.15 1.58 366.00 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.81 0.92 180.00 Month
  2001 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.61 0.69 180.00 Month
  2001 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.65 0.75 180.00 Month
  2000 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.07 0.82 367.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.67 0.64 184.00 Month
  2000 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.58 0.55 184.00 Month
  2000 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.59 0.49 184.00 Month
  1999 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.22 1.84 355.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.71 92.00 Month
  1999 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.46 92.00 Month
  1999 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.43 93.00 Month
  1998 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.36 1.45 344.00 17.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.76 360.00 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.35 0.88 82.00 Month
  1996 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.41 3.34 366.00 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.74 1.22 142.00 Month
  1995 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.66 1.70 337.00 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.19 0.93 162.00 Month
  1994 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.13 1.60 156.00 Month
  1993 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.28 2.60 362.00 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.52 1.45 168.00 Month
  1993 Visby 7103 Urban Background 1135 2.20 2.12 90.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.03 2.45 361.00 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.31 1.25 169.00 Month
  1992 Visby 7103 Urban Background 1135 1.99 1.93 175.00 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.58 4.35 363.00 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 2.05 2.35 174.00 Month
  1991 Visby 7103 Urban Background 1135 3.22 3.38 166.00 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Hoburgen 104 Rural Background 42 3.14 5.27 365.00 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 2.66 3.30 172.00 Month
  1990 Visby 7103 Urban Background 1135 1.78 1.63 182.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.57 5.96 355.00 56.90 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 4.18 5.16 153.00 Month
  1989 Visby 7103 Urban Background 1135 3.07 3.79 162.00 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.48 6.35 367.00 33.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 5.70 5.14 171.00 Month
  1988 Visby 7103 Urban Background 1135 5.30 4.76 171.00 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.07 7.33 364.00 50.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 8.01 7.88 129.00 Month
  1987 Visby 7103 Urban Background 1135 8.71 13.20 182.00 57.40 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.69 6.74 348.00 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 5.57 88.00 Month
  1986 Visby 7103 Urban Background 1135 11.40 84.00 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1985 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.80 10.02 361.00 50.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.83 8.14 352.00 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1983 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.89 6.72 362.00 64.87 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1982 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.84 7.24 362.00 36.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1981 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.46 5.04 364.00 32.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1980 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.65 9.52 363.00 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 358.00 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1978 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.56 122.00 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 Day