0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.28 0.26 91.00 Month
  2018 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 0.42 115.00 Month
  2017 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.30 0.27 174.00 Month
  2016 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.29 0.33 184.00 Month
  2015 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.51 11.00 Month
  2014 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.48 0.52 152.00 Month
  2013 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 58.00 Month
  2012 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.34 0.33 149.00 Month
  2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.37 0.48 179.00 Month
  2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.59 0.49 90.00 Month
  2010 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.96 0.62 59.00 Month
  2010 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.91 0.56 59.00 Month
  2009 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.42 0.39 183.00 Month
  2009 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.44 0.42 183.00 Month
  2009 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.38 0.38 183.00 Month
  2008 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.45 0.42 182.00 Month
  2008 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.42 0.38 176.00 Month
  2008 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.37 0.35 149.00 Month
  2007 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.40 0.57 183.00 Month
  2007 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.45 0.57 183.00 Month
  2007 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.49 0.68 183.00 Month
  2006 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.85 0.85 183.00 Month
  2006 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.70 0.71 183.00 Month
  2006 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.82 0.76 183.00 Month
  2005 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.65 0.57 180.00 Month
  2005 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.61 0.53 180.00 Month
  2005 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.60 0.54 180.00 Month
  2004 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.57 0.60 180.00 Month
  2004 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.50 0.52 180.00 Month
  2004 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.50 0.51 180.00 Month
  2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.72 0.77 176.00 Month
  2003 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.66 0.70 176.00 Month
  2003 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.61 0.67 176.00 Month
  2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.58 0.56 183.00 Month
  2002 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.51 0.44 183.00 Month
  2002 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.52 0.45 183.00 Month
  2001 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.81 0.92 180.00 Month
  2001 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.61 0.69 180.00 Month
  2001 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.65 0.75 180.00 Month
  2000 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.67 0.64 184.00 Month
  2000 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.58 0.55 184.00 Month
  2000 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.59 0.49 184.00 Month
  1999 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.71 92.00 Month
  1999 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.46 92.00 Month
  1999 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.43 93.00 Month
  1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.35 0.88 82.00 Month
  1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.74 1.22 142.00 Month
  1995 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.19 0.93 162.00 Month
  1994 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.13 1.60 156.00 Month
  1993 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.52 1.45 168.00 Month
  1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.31 1.25 169.00 Month
  1991 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 2.05 2.35 174.00 Month
  1990 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 2.66 3.30 172.00 Month
  1989 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 4.18 5.16 153.00 Month
  1988 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 5.70 5.14 171.00 Month
  1987 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 8.01 7.88 129.00 Month
  1986 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 5.57 88.00 Month