0 / 1

Län

2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2004 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 47.38 60.00 Month
  2003 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 43.61 180.00 Month
  2002 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 38.88 92.00 Month
  2001 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 60.67 182.00 Month
  2000 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 59.37 182.00 Month
  1999 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 69.83 182.00 Month