0 / 1

Län

2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2016 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 549 7.03 26.00 0.00 17.23 17.23 Hour
    2015 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 549 5.04 365.00 3.00 22.95 38.22 Hour
    2014 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 549 5.53 20.00 0.00 14.59 14.59 Hour