0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2008 Borlänge 14732 Urban Traffic 1316 0.78 336.00 Week
  2008 Tranås, Tätort 8192 Urban Traffic 1438 1.08 83.00 Week
  2007 Tranås, Tätort 8192 Urban Traffic 1438 1.09 77.00 Week
  2006 Borlänge, Gågatan 14733 Urban Traffic 1317 1.49 92.00 Week
  2005 Borlänge, Gågatan 14733 Urban Traffic 1317 0.88 88.00 Week
  2001 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1437 3.37 91.00 Week
  2000 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1437 3.13 91.00 Week
  1995 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1437 3.03 92.00 Week
  1994 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1437 3.54 83.00 Week
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2014 Tranås - Strandgatan 35812 Urban Traffic 885 12.79 77.00 Month
  2008 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 17.76 346.00 0.00 0.00 10.00 37.00 43.80 Day
  2008 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 887 9.56 88.00 0.00 0.00 0.00 20.30 23.10 Day
  2006 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 21.66 92.00 1.00 2.00 7.00 47.30 62.30 Day
  2005 Borlänge 14732 Urban Traffic 607 18.31 88.00 0.00 0.00 2.00 34.00 39.10 Day
  2001 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 886 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 Month
  2001 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 887 16.96 84.00 0.00 0.00 0.00 32.10 34.80 Day
  2001 Tranås, Hagalund 8193 Rural Background 888 2.10 245.00 Month
  2001 Tranås, S Usstorp 8194 Rural Background 889 1.67 126.00 Month
  2000 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 887 13.62 90.00 0.00 0.00 0.00 22.60 24.60 Day
  2000 Tranås, Hagalund 8193 Rural Background 888 3.00 91.00 Month
  2000 Tranås, S Usstorp 8194 Rural Background 889 3.16 89.00 Month
  1995 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 887 12.02 89.00 0.00 0.00 0.00 28.50 31.70 Day
  1994 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 887 13.96 84.00 0.00 0.00 0.00 27.20 30.40 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 608 24.48 81.00 0.00 2.00 6.00 38.60 58.40 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 608 28.94 178.00 8.00 16.00 44.00 64.00 84.80 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 608 23.35 87.00 1.00 1.00 7.00 41.30 79.30 Day
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2001 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1275 49.52 245.00 Month
  2001 Tranås, Hagalund 8193 Rural Background 1276 53.52 217.00 Month
  2000 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1275 28.17 91.00 Month
  2000 Tranås, Hagalund 8193 Rural Background 1276 26.70 91.00 Month
 • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
  2016 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 548 10.30 26.00 0.00 0.00 2.00 0.00 19.33 27.78 Hour
  2015 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 548 15.08 365.00 13.00 20.00 37.00 29.00 26.29 211.72 Hour
  2014 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 548 6.32 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 15.95 Hour
  2010 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1596 17.62 106.00 3.00 11.00 20.00 15.00 35.96 106.46 Day
  2008 Borlänge 14732 Urban Traffic 1475 16.08 335.00 13.00 34.00 56.00 45.00 36.06 90.60 Day
  2008 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1596 15.52 75.00 0.00 5.00 8.00 6.00 27.03 44.52 Day
  2007 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1596 11.22 54.00 0.00 0.00 2.00 2.00 20.88 34.30 Day
  2006 Borlänge 14732 Urban Traffic 1475 18.67 139.00 7.00 24.00 36.00 28.00 41.69 79.32 Day
  2005 Borlänge 14732 Urban Traffic 1475 15.39 78.00 0.00 6.00 14.00 7.00 29.03 48.18 Day
  2005 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1596 24.61 107.00 13.00 23.00 34.00 25.00 56.79 150.82 Day
  2004 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1596 11.83 45.00 1.00 3.00 3.00 3.00 23.65 64.67 Day
  2001 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1596 22.94 80.00 7.00 13.00 24.00 16.00 44.65 76.02 Day
  2000 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 1596 18.52 81.00 1.00 4.00 17.00 7.00 29.30 53.40 Day
 • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
  2016 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 549 7.03 26.00 0.00 17.23 17.23 Hour
  2015 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 549 5.04 365.00 3.00 22.95 38.22 Hour
  2014 Borlänge Stationsgatan 16 37478 Urban Traffic 549 5.53 20.00 0.00 14.59 14.59 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2014 Tranås - Strandgatan 35812 Urban Traffic 1122 0.44 0.38 77.00 Month
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day