0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2006 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.42 1.75 358 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.43 1.95 364 Month
  2005 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.38 1.11 362 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.41 1.25 92 Month
  2004 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.01 1.22 336 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.28 1.25 365 Month
  2003 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.81 364 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 1136 1.87 1.76 180 Month
  2003 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.55 2.12 303 Month