0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2019 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.50 0.52 362.00 Month
    2018 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.61 0.50 363.00 Month
    2017 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.58 0.51 364.00 Month
    2016 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.43 0.51 364.00 Month
    2015 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.70 0.91 365.00 Month
    2014 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.13 1.17 364.00 Month
    2013 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 0.82 336.00 Month
    2012 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 1.11 365.00 Month
    2011 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.04 0.81 334.00 Month
    2010 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.11 1.07 334.00 Month
    2009 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.14 334.00 Month
    2009 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 0.70 244.00 Month
    2008 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.91 0.74 364.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.90 0.93 353.00 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.42 1.75 358.00 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.43 1.95 364.00 Month
    2005 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.38 1.11 362.00 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.41 1.25 92.00 Month
    2004 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.01 1.22 336.00 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.28 1.25 365.00 Month
    2003 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.81 364.00 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 1136 1.87 1.76 180.00 Month
    2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.55 2.12 303.00 Month
    2002 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.03 0.83 352.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.64 0.59 59.00 Month
    2002 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 1136 1.13 91.00 Month
    2002 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.53 25.00 Month
    2001 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.15 1.58 366.00 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.83 0.90 183.00 Month
    2000 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.07 0.82 367.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.69 91.00 Month
    1999 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.22 1.84 355.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1998 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.36 1.45 344.00 17.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.76 360.00 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.41 3.34 366.00 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.66 1.70 337.00 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.28 2.60 362.00 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Visby 7103 Urban Background 1135 2.20 2.12 90.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.03 2.45 361.00 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Visby 7103 Urban Background 1135 1.99 1.93 175.00 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.58 4.35 363.00 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Visby 7103 Urban Background 1135 3.22 3.38 166.00 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Hoburgen 104 Rural Background 42 3.14 5.27 365.00 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Visby 7103 Urban Background 1135 1.78 1.63 182.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.57 5.96 355.00 56.90 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Visby 7103 Urban Background 1135 3.07 3.79 162.00 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.48 6.35 367.00 33.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Visby 7103 Urban Background 1135 5.30 4.76 171.00 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.07 7.33 364.00 50.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Visby 7103 Urban Background 1135 8.71 13.20 182.00 57.40 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1986 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.69 6.74 348.00 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1986 Visby 7103 Urban Background 1135 11.40 84.00 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1985 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.80 10.02 361.00 50.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1984 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.83 8.14 352.00 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1983 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.89 6.72 362.00 64.87 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1982 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.84 7.24 362.00 36.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1981 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.46 5.04 364.00 32.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1980 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.65 9.52 363.00 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 358.00 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1978 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.56 122.00 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 Day