0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.21 1.46 349.00 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8497.00 56.74 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.48 0.98 331.00 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8114.00 98.87 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.10 1.23 350.00 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8458.00 546.70 3.58 2.00 2.00 2.00 1.00 Hour
  2016 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.62 1.97 345.00 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8374.00 61.47 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2015 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.89 1.99 314.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 7744.00 74.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.60 1.56 351.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8477.00 38.12 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2013 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.74 1.98 339.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8267.00 20.80 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.19 2.24 361.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8655.00 27.87 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.29 1.83 317.00 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7900.00 55.29 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.21 2.76 282.00 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 7083.00 41.94 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.07 3.20 310.00 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 7792.00 34.31 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 4.04 3.01 268.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6436.00 56.58 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.52 2.67 129.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 4283.00 23.37 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.35 2.52 312.00 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7908.00 385.58 11.23 3.00 2.00 2.00 1.00 Hour
  2008 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.34 2.70 356.00 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8587.00 48.72 9.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.49 1.84 210.00 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6005.00 47.00 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.28 3.55 273.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7079.00 55.85 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.05 3.14 357.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8539.00 40.92 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.77 2.36 156.00 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4547.00 19.74 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.86 4.22 352.00 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 8459.00 51.39 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.83 3.62 360.00 14.71 0.00 0.00 0.00 0.00 8624.00 41.37 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.39 3.40 207.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5924.00 29.33 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 4.12 3.72 353.00 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8473.00 57.67 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.24 3.02 340.00 24.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8154.00 82.21 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.58 2.66 223.00 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 6079.00 34.05 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.87 3.78 327.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8036.00 76.96 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 2.88 2.90 304.00 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7433.00 187.72 9.66 2.00 1.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.37 2.93 227.00 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6253.00 38.98 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 4.31 4.11 341.00 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8225.00 50.87 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.34 3.79 363.00 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8652.00 38.87 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.63 2.79 147.00 12.81 0.00 0.00 0.00 0.00 4397.00 33.66 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.94 3.22 316.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7796.00 45.47 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.73 3.59 325.00 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 7806.00 86.07 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.89 2.15 178.00 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5112.00 53.76 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.81 4.69 334.00 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 8105.00 123.57 13.81 2.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 4.39 4.58 344.00 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8331.00 48.59 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1990 Helsingborg 7108 Urban Background 994 9.87 10.21 90.00 38.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Helsingborg 7108 Urban Background 994 14.78 16.00 179.00 91.20 4.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Helsingborg 7108 Urban Background 994 15.32 14.71 183.00 72.90 7.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Helsingborg 7108 Urban Background 994 20.03 22.77 178.00 267.10 10.00 5.00 2.00 2.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Helsingborg 7108 Urban Background 994 17.18 89.00 52.70 1.00 0.00 0.00 0.00 Day