0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1445 1.25 152 Week
  2002 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1445 2.01 16 Week
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2020 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.90 364 Month
  2019 Hoburgen 104 Rural Background 1190 74.26 301 Month
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 1190 70.66 363 Month
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.76 364 Month
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 1190 67.72 364 Month
  2015 Hoburgen 104 Rural Background 1190 68.71 365 Month
  2014 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.74 214 Month
  2014 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.87 364 Month
  2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
  2013 Hoburgen 104 Rural Background 1190 72.41 336 Month
  2012 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.77 213 Month
  2012 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.05 304 Month
  2011 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 64.17 213 Month
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 1190 65.78 365 Month
  2010 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 55.34 210 Month
  2010 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.51 334 Month
  2009 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.35 334 Month