0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334 0.10 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334 0.10 Month
 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1445 1.25 152 Week
  2002 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1445 2.01 16 Week
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2020 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.79 364 Month
  2019 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.89 362 Month
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.07 363 Month
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.66 364 Month
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.60 364 Month
  2015 Hoburgen 104 Rural Background 670 2.84 365 Month
  2014 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.42 364 Month
  2013 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.09 336 Month
  2012 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.54 365 Month
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.71 365 Month
  2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 7.90 37 0.00 0.00 1.00 27.90 39.80 Day
  2010 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.51 334 Month
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 6.54 303 0.00 0.00 2.00 15.00 46.10 Day
  2009 Hoburgen 104 Rural Background 670 3.34 303 Month
  2009 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 913 5.68 244 Month
  2008 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.84 363 0.00 0.00 0.00 11.49 28.10 Day
  2007 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.83 352 0.00 0.00 0.00 9.65 14.39 Day
  2006 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.91 363 0.00 0.00 0.00 11.59 16.66 Day
  2006 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 913 7.18 364 Month
  2005 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.42 365 0.00 0.00 0.00 9.64 13.40 Day
  2005 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 913 7.45 92 Month
  2004 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.41 341 0.00 0.00 0.00 9.45 16.27 Day
  2004 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 913 7.22 365 Month
  2003 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.57 365 0.00 0.00 0.00 10.53 20.34 Day
  2003 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 912 7.24 180 Month
  2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 913 8.03 303 Month
  2002 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.64 357 0.00 0.00 0.00 11.71 24.21 Day
  2002 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 912 6.94 91 Month
  2002 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 913 7.75 25 Month
  2001 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.02 363 0.00 0.00 0.00 9.18 19.09 Day
  2000 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 363 0.00 0.00 0.00 11.53 16.54 Day
  1999 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.47 360 0.00 0.00 0.00 9.34 18.68 Day
  1998 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.35 356 0.00 0.00 0.00 13.34 19.17 Day
  1997 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.90 361 0.00 0.00 2.00 14.62 46.75 Day
  1996 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.44 365 0.00 0.00 0.00 8.45 14.70 Day
  1995 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.30 362 0.00 0.00 0.00 11.45 27.31 Day
  1994 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 353 0.00 0.00 0.00 11.38 24.68 Day
  1993 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.37 338 0.00 0.00 0.00 11.09 13.99 Day
  1993 Visby 7103 Urban Background 911 8.98 89 0.00 0.00 0.00 23.30 24.70 Day
  1992 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.75 361 0.00 0.00 0.00 12.65 17.02 Day
  1992 Visby 7103 Urban Background 911 11.31 175 0.00 0.00 1.00 24.80 41.90 Day
  1991 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.54 355 0.00 0.00 0.00 18.91 33.69 Day
  1991 Visby 7103 Urban Background 911 11.79 165 0.00 0.00 1.00 26.70 41.20 Day
  1990 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.93 350 0.00 0.00 0.00 18.31 22.81 Day
  1990 Visby 7103 Urban Background 911 11.90 180 0.00 0.00 0.00 27.60 29.30 Day
  1989 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.13 360 0.00 0.00 1.00 18.97 41.38 Day
  1989 Visby 7103 Urban Background 911 12.85 169 0.00 0.00 1.00 27.40 44.20 Day
  1988 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.55 357 0.00 0.00 0.00 16.40 32.75 Day
  1988 Visby 7103 Urban Background 911 12.24 182 0.00 0.00 1.00 25.70 40.10 Day
  1987 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.81 364 0.00 2.00 2.00 16.73 56.93 Day
  1987 Visby 7103 Urban Background 911 16.76 172 0.00 3.00 6.00 42.40 54.50 Day
  1986 Hoburgen 104 Rural Background 39 4.05 358 0.00 0.00 0.00 17.54 19.96 Day
  1986 Visby 7103 Urban Background 911 18.01 88 0.00 0.00 3.00 40.40 45.70 Day
  1985 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.19 360 0.00 0.00 0.00 11.15 20.77 Day
  1984 Hoburgen 104 Rural Background 39 2.89 357 0.00 0.00 0.00 11.17 19.59 Day
  1983 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.34 349 0.00 0.00 0.00 16.42 23.59 Day
  1982 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.12 355 0.00 0.00 0.00 14.72 25.03 Day
  1981 Hoburgen 104 Rural Background 39 1.58 226 0.00 0.00 0.00 5.98 9.34 Day
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2020 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.90 364 Month
  2019 Hoburgen 104 Rural Background 1190 74.26 301 Month
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 1190 70.66 363 Month
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.76 364 Month
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 1190 67.72 364 Month
  2015 Hoburgen 104 Rural Background 1190 68.71 365 Month
  2014 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.74 214 Month
  2014 Hoburgen 104 Rural Background 1190 66.87 364 Month
  2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
  2013 Hoburgen 104 Rural Background 1190 72.41 336 Month
  2012 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.77 213 Month
  2012 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.05 304 Month
  2011 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 64.17 213 Month
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 1190 65.78 365 Month
  2010 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 55.34 210 Month
  2010 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.51 334 Month
  2009 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.35 334 Month
 • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
  2020 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 16.67 329 9.00 22.00 46.00 30.00 30.00 100.00 Day
  2019 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 21.74 277 21.00 39.00 54.00 45.00 45.00 240.00 Day
  2018 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 28.54 343 46.00 99.00 145.00 117.00 57.40 136.60 Day
  2017 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.85 340 45.00 60.00 88.00 70.00 65.00 170.00 Day
  2016 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.44 303 34.00 63.00 101.00 78.00 55.00 160.00 Day
  2015 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 25.93 306 38.00 57.00 91.00 68.00 54.02 228.40 Day
  2014 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 29.01 297 46.00 73.00 114.00 93.00 61.90 163.75 Day
  2013 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 417 26.03 274 29.00 39.00 57.00 45.00 55.30 248.61 Day
  2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 15.79 45 2.00 2.00 6.00 5.00 31.91 73.67 Day
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 341 26.07 308 36.00 66.00 111.00 80.00 56.15 133.77 Day
  2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1604 22.86 137 8.00 26.00 45.00 36.00 44.71 95.97 Day
 • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
  2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 4.85 39 0.00 13.53 13.53 Day
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 8.47 316 13.00 43.93 79.00 Day
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2020 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.44 0.44 364 Month
  2019 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.50 0.52 362 Month
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.61 0.50 363 Month
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.58 0.51 364 Month
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.43 0.51 364 Month
  2015 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.70 0.91 365 Month
  2014 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.13 1.17 364 Month
  2013 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 0.82 336 Month
  2012 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 1.11 365 Month
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.04 0.81 334 Month
  2010 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.11 1.07 334 Month
  2009 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.14 334 Month
  2009 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 0.70 244 Month
  2008 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.91 0.74 364 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.90 0.93 353 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.42 1.75 358 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.43 1.95 364 Month
  2005 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.38 1.11 362 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.41 1.25 92 Month
  2004 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.01 1.22 336 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.28 1.25 365 Month
  2003 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.81 364 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 1136 1.87 1.76 180 Month
  2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.55 2.12 303 Month
  2002 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.03 0.83 352 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 1136 1.13 91 Month
  2002 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.53 25 Month
  2001 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.15 1.58 366 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.07 0.82 367 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.22 1.84 355 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1998 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.36 1.45 344 17.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.76 360 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.41 3.34 366 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.66 1.70 337 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.28 2.60 362 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Visby 7103 Urban Background 1135 2.20 2.12 90 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.03 2.45 361 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Visby 7103 Urban Background 1135 1.99 1.93 175 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.58 4.35 363 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Visby 7103 Urban Background 1135 3.22 3.38 166 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Hoburgen 104 Rural Background 42 3.14 5.27 365 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Visby 7103 Urban Background 1135 1.78 1.63 182 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.57 5.96 355 56.90 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Visby 7103 Urban Background 1135 3.07 3.79 162 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.48 6.35 367 33.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Visby 7103 Urban Background 1135 5.30 4.76 171 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.07 7.33 364 50.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Visby 7103 Urban Background 1135 8.71 13.20 182 57.40 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.69 6.74 348 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Visby 7103 Urban Background 1135 11.40 84 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1985 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.80 10.02 361 50.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.83 8.14 352 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1983 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.89 6.72 362 64.87 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1982 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.84 7.24 362 36.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1981 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.46 5.04 364 32.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1980 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.65 9.52 363 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 358 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1978 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.56 122 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 Day