0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.38 217.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209.00 Month
  2013 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.28 212.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.95 238.00 Month
  2011 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.53 214.00 Month
  2002 Kalmar 9617 Urban Background 1202 34.73 86.00 Month
  2002 Kalmar, Norrliden 9487 Rural Background 1200 37.45 86.00 Month
  2002 Kalmar, Tyska Bruket 9486 Rural Background 1201 40.77 86.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 62.00 365.00 Month
  2002 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 46.73 92.00 Month
  2002 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 38.88 92.00 Month
  2002 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 40.82 92.00 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365.00 Month