0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.37 365.00 Month
  2019 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 1964 55.76 210.00 Month
  2019 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 68.45 212.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.18 217.00 Month
  2017 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 1964 49.80 216.00 Month
  2017 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 64.73 216.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.38 217.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.72 171.00 Month
  2015 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 1964 54.93 210.00 Month
  2015 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 65.97 221.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 67.01 210.00 Month
  2014 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 65.17 188.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209.00 Month
  2013 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.28 212.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.39 223.00 Month
  2012 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 64.32 214.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.95 238.00 Month
  2011 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.53 214.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.09 330.00 Month
  2010 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 61.77 214.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 52.13 365.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 54.88 366.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 50.42 181.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.52 365.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 58.89 365.00 Month
  2004 Kalmar 9617 Urban Background 1202 51.34 53.00 Month
  2004 Kalmar, Norrliden 9487 Rural Background 1200 45.12 53.00 Month
  2004 Kalmar, Tyska Bruket 9486 Rural Background 1201 54.04 53.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.00 330.00 Month
  2004 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 55.74 60.00 Month
  2004 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 47.38 60.00 Month
  2004 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 51.07 60.00 Month
  2003 Kalmar 9617 Urban Background 1202 51.68 169.00 Month
  2003 Kalmar, Norrliden 9487 Rural Background 1200 44.92 169.00 Month
  2003 Kalmar, Tyska Bruket 9486 Rural Background 1201 43.59 169.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.42 358.00 Month
  2003 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 51.32 183.00 Month
  2003 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 43.61 180.00 Month
  2003 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 48.53 183.00 Month
  2002 Kalmar 9617 Urban Background 1202 34.73 86.00 Month
  2002 Kalmar, Norrliden 9487 Rural Background 1200 37.45 86.00 Month
  2002 Kalmar, Tyska Bruket 9486 Rural Background 1201 40.77 86.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 62.00 365.00 Month
  2002 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 46.73 92.00 Month
  2002 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 38.88 92.00 Month
  2002 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 40.82 92.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.77 363.00 Month
  2001 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 60.37 182.00 Month
  2001 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 60.67 182.00 Month
  2001 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 59.41 182.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.47 313.00 Month
  2000 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 56.94 182.00 Month
  2000 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 59.37 182.00 Month
  2000 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 58.62 181.00 Month
  1999 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 69.76 182.00 Month
  1999 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 69.83 182.00 Month
  1999 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 69.84 182.00 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363.00 Month
  2001 Västervik 148 Urban Background 138 1.81 1.86 87.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 1.10 1.02 59.00 Month
  2001 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 1.20 1.10 63.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351.00 Month
  2000 Västervik 148 Urban Background 138 1.97 1.87 171.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.75 0.59 155.00 Month
  2000 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.77 0.64 184.00 Month
  1999 Västervik 148 Urban Background 138 1.82 1.90 180.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.69 93.00 Month
  1999 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.75 93.00 Month
  1998 Västervik 148 Urban Background 138 2.05 2.00 182.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Västervik 148 Urban Background 138 1.86 2.02 173.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Västervik 148 Urban Background 138 3.05 3.20 183.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Västervik 148 Urban Background 138 2.71 2.49 180.00 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Västervik 148 Urban Background 138 2.76 4.29 179.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Västervik 148 Urban Background 138 4.08 3.27 175.00 50.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 3.33 3.15 90.00 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Västervik 148 Urban Background 138 3.27 92.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 4.69 5.70 182.00 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Västervik 148 Urban Background 138 5.84 5.14 89.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 5.96 7.22 182.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Västervik 148 Urban Background 138 5.33 6.87 178.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.23 10.28 181.00 84.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Nybro 7101 Urban Background 1076 13.21 13.80 90.00 90.90 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Västervik 148 Urban Background 138 8.43 9.38 182.00 48.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.55 89.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Nybro 7101 Urban Background 1076 14.38 91.00 42.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 13.86 11.10 90.00 43.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Västervik 148 Urban Background 138 9.37 92.00 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 12.91 14.53 180.00 97.90 2.00 2.00 0.00 0.00 Day
  1986 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 11.50 89.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day