0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.37 365.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.18 217.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.38 217.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.72 171.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 67.01 210.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.39 223.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.95 238.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.09 330.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 52.13 365.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 54.88 366.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 50.42 181.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.52 365.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 58.89 365.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.00 330.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.42 358.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 62.00 365.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.77 363.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.47 313.00 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351.00 Month