1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Pb in PM10 (Lead in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 331.00 0.00 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 330.00 0.00 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 326.00 0.00 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 228.00 0.00 Month