1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Pb in PM10 (Lead in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 291.00 0.00 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 293.00 0.00 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 331.00 0.00 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 330.00 0.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 351.00 0.00 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 351.00 0.00 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 290.00 0.00 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 280.00 0.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 355.00 0.00 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 362.00 0.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 329.00 0.00 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 335.00 0.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 347.00 0.00 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 349.00 0.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 342.00 0.00 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 363.00 0.00 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 353.00 0.00 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 299.00 0.00 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 326.00 0.00 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 228.00 0.00 Month