0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 48.52 347.00 Month
  2018 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 49.83 365.00 Month
  2017 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 44.97 365.00 Month
  2016 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 46.04 360.00 Month
  2014 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 51.56 328.00 Month
  2014 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 54.21 327.00 Month
  2013 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 47.73 365.00 Month
  2013 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 54.45 365.00 Month
  2012 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 45.08 328.00 Month
  2012 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 50.61 365.00 Month
  2011 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 52.61 363.00 Month
  2010 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 51.37 125.00 Month
  2009 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 45.00 336.00 Month
  2008 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 49.77 362.00 Month
  2007 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 48.31 330.00 Month
  2007 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 48.43 207.00 Month
  2006 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 54.54 365.00 Month
  2006 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 47.90 365.00 Month
  2005 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 52.83 365.00 Month
  2005 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 47.28 365.00 Month
  2004 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 51.53 305.00 Month
  2004 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 45.74 306.00 Month
  2003 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 53.16 334.00 Month
  2003 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 53.61 304.00 Month
  2003 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 46.93 365.00 Month
  2003 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 47.34 55.00 Month
  2003 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 41.27 55.00 Month
  2003 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1292 36.32 55.00 Month
  2002 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 53.46 365.00 Month
  2002 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 49.35 365.00 Month
  2002 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 47.52 365.00 Month
  2002 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 40.93 92.00 Month
  2002 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 32.66 92.00 Month
  2002 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1292 29.86 92.00 Month
  2001 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 51.66 365.00 Month
  2001 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 51.22 333.00 Month
  2001 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 41.19 365.00 Month
  2000 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 52.80 366.00 Month
  2000 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 46.13 365.00 Month
  2000 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 41.54 365.00 Month
  2000 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 68.95 100.00 Month
  2000 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 57.35 100.00 Month
  2000 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1292 52.63 100.00 Month
  1999 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 61.46 275.00 Month
  1999 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 51.81 275.00 Month
  1999 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 53.13 275.00 Month
  1999 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 46.13 93.00 Month
  1999 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 39.57 93.00 Month
  1999 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1292 39.10 93.00 Month