0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
  2013 Arvika Ö Esplanaden 34911 Urban Background 4108 365.00 0.20 Month
  2012 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 366.00 0.17 Month
  2009 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 88.00 0.17 Month
  2008 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 93.00 0.18 Month
  2004 Arvika 6779 Urban Background 3351 121.00 0.45 Month
  2003 Arvika 6779 Urban Background 3351 151.00 0.69 Month
  2002 Arvika 6779 Urban Background 3351 92.00 1.10 Month
 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2019 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.68 133.00 Variable
  2019 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.38 140.00 Variable
  2018 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.75 140.00 Variable
  2018 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.45 150.00 Variable
  2017 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.78 138.00 Variable
  2017 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.41 138.00 Variable
  2016 Sunne Storgatan 43 155529 Urban Traffic 4231 1.37 150.00 Week
  2014 Arvika Värmlands Lvf 35842 Urban Traffic 1307 1.08 140.00 Week
  2014 Eda Värmlands Lvf 35843 Urban Traffic 1323 0.67 126.00 Week
  2014 Grums Värmlands Lvf 35844 Urban Traffic 1333 0.64 141.00 Week
  2014 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.81 141.00 Variable
  2014 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.66 141.00 Week
  2014 Kristinehamn Värmlands Lvf 35841 Urban Traffic 1375 0.82 142.00 Week
  2014 Sunne 2014 35671 Urban Traffic 1420 1.56 141.00 Week
  2013 Hagfors 22410 Urban Background 1340 0.66 137.00 Week
  2013 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.97 130.00 Variable
  2013 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.60 139.00 Week
  2013 Kil 2013 33976 Urban Background 1369 1.05 138.00 Week
  2013 Årjäng Värmland 2013 33981 Urban Background 1455 0.99 125.00 Week
  2012 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 1.12 133.00 Variable
  2012 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.65 134.00 Week
  2012 Sunne Storgatan 20025 Urban Traffic 1421 2.04 140.00 Week
  2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 1423 1.15 134.00 Week
  2011 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 1.26 140.00 Variable
  2011 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.72 140.00 Week
  2010 Hagfors 22487 Urban Background 1341 1.24 121.00 Week
  2010 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 2.41 150.00 Variable
  2010 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 1.07 157.00 Week
  2009 Hagfors 22487 Urban Background 1341 1.05 38.00 Week
  2009 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 2.25 176.00 Variable
  2009 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.95 176.00 Week
  2009 Karlstad, Ö Torgg. 378 Urban Traffic 1366 1.65 88.00 Week
  2008 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 1.81 179.00 Variable
  2008 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.83 179.00 Week
  2008 Karlstad, Ö Torgg. 378 Urban Traffic 1366 1.00 94.00 Week
  2008 Sunne Storgatan 20025 Urban Traffic 1421 2.41 126.00 Week
  2007 Arvika 8696 Urban Background 1306 1.86 119.00 Week
  2007 Hammarö 9421 Urban Background 1344 0.91 122.00 Week
  2007 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 2.63 180.00 Variable
  2007 Karlstad Järnvägsgatan 13526 Urban Traffic 1364 1.62 91.00 Week
  2007 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.97 180.00 Week
  2006 Arvika 8696 Urban Background 1306 2.32 163.00 Week
  2006 Hammarö 9421 Urban Background 1344 0.69 56.00 Week
  2006 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 3.06 183.00 Variable
  2006 Karlstad Järnvägsgatan 13526 Urban Traffic 1364 1.61 175.00 Week
  2006 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 1.22 183.00 Week
  2006 Karlstad,Alvgatan 1674 Urban Traffic 1367 2.25 92.00 Week
  2005 Arvika 8696 Urban Background 1306 2.10 76.00 Week
  2005 Arvika 6779 Urban Background 218 1.68 94.00 Week
  2005 Karlstad 127 Urban Background 152 1.02 93.00 Week
  2005 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 2.80 183.00 Variable
  2005 Karlstad Järnvägsgatan 13526 Urban Traffic 1364 1.35 183.00 Week
  2005 Karlstad, Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.92 90.00 Week
  2005 Karlstad,Alvgatan 1674 Urban Traffic 1367 1.55 183.00 Week
  2004 Arvika 6779 Urban Background 218 2.26 198.00 Week
  2004 Karlstad 127 Urban Background 152 1.15 177.00 Week
  2004 Karlstad Bergvik 9624 Urban Traffic 1362 2.09 95.00 Week
  2004 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 3.64 184.00 Variable
  2004 Karlstad Järnvägsgatan 13526 Urban Traffic 1364 1.46 89.00 Week
  2004 Karlstad,Alvgatan 1674 Urban Traffic 1367 1.98 177.00 Week
  2003 Arvika 6779 Urban Background 218 2.90 147.00 Week
  2003 Karlstad 127 Urban Background 152 1.57 176.00 Week
  2003 Karlstad Bergvik 9624 Urban Traffic 1362 2.31 59.00 Week
  2003 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 4.75 87.00 Variable
  2003 Karlstad,Alvgatan 1674 Urban Traffic 1367 2.33 87.00 Week
  2003 Årjäng 622 Urban Background 1454 2.64 89.00 Week
  2002 Arvika 6779 Urban Background 218 3.96 177.00 Week
  2002 Eda 8670 Urban Background 1322 4.03 92.00 Week
  2002 Karlstad 127 Urban Background 152 1.81 177.00 Week
  2002 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.35 92.00 Week
  2001 Arvika 6779 Urban Background 218 4.12 78.00 Week
  2001 Eda 8670 Urban Background 1322 4.43 85.00 Week
  2001 Karlstad 127 Urban Background 152 2.03 183.00 Week
  2000 Karlstad 127 Urban Background 152 2.03 177.00 Week
  2000 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.15 86.00 Week
  1999 Karlstad 127 Urban Background 152 2.25 186.00 Week
  1999 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.62 168.00 Week
  1998 Karlstad 127 Urban Background 152 2.27 176.00 Week
  1998 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.95 183.00 Week
  1997 Karlstad 127 Urban Background 152 2.39 183.00 Week
  1997 Årjäng 622 Urban Background 1454 4.18 183.00 Week
  1996 Karlstad 127 Urban Background 152 2.80 184.00 Week
  1996 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.56 170.00 Week
  1995 Karlstad 127 Urban Background 152 4.67 183.00 Week
  1995 Årjäng 622 Urban Background 1454 4.21 176.00 Week
  1994 Karlstad 127 Urban Background 152 6.62 169.00 Week
  1994 Årjäng 622 Urban Background 1454 5.31 55.00 Week
  1993 Karlstad 127 Urban Background 152 10.35 162.00 Week
  1992 Karlstad 127 Urban Background 152 10.71 102.00 Week
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 10.46 347.00 Month
  2019 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 18.02 347.00 Month
  2019 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.24 347.00 Month
  2018 Arvika Östra Esplanaden 5 155528 Urban Traffic 2050 17.80 8438.00 0.00 0.00 10.00 36.77 42.46 8438.00 195.00 41.00 4.00 2.00 0.00 0.00 124.00 55.92 104.67 Minute
  2018 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 11.69 365.00 Month
  2018 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 20.91 360.04 0.00 4.00 15.00 39.92 53.37 8641.00 282.00 78.00 17.00 5.00 0.00 0.00 183.00 60.33 133.01 Hour
  2018 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 22.79 303.00 Month
  2018 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 11.32 336.00 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365.00 Month
  2017 Arvika Östra Esplanaden 5 155528 Urban Traffic 2050 16.62 8119.00 1.00 7.00 18.00 46.18 63.02 8119.00 288.00 93.00 20.00 5.00 0.00 0.00 208.00 64.20 115.63 Minute
  2017 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 11.17 365.00 Month
  2017 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 21.90 334.08 2.00 8.00 27.00 48.31 75.37 8018.00 402.00 165.00 70.00 42.00 2.00 0.00 289.00 72.37 164.29 Hour
  2017 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 21.79 331.00 Month
  2017 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 11.97 365.00 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335.00 Month
  2016 Arvika Östra Esplanaden 5 155528 Urban Traffic 2050 19.89 8100.00 0.00 11.00 26.00 51.57 58.75 8100.00 322.00 117.00 26.00 4.00 0.00 0.00 241.00 67.43 113.93 Minute
  2016 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 12.56 360.00 Month
  2016 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 20.77 155.58 3.00 5.00 13.00 58.07 75.73 3734.00 218.00 104.00 48.00 28.00 4.00 0.00 163.00 78.58 184.36 Hour
  2016 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 23.22 360.00 Month
  2016 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 12.87 360.00 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364.00 Month
  2015 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 7.69 160.75 0.00 0.00 0.00 22.90 30.57 3858.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 29.90 77.70 Hour
  2014 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 14.34 328.00 Month
  2014 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 21.69 299.00 Month
  2014 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.97 328.00 Month
  2014 Sunne Storgatan 23 37570 Urban Traffic 860 13.64 294.12 0.00 0.00 1.00 31.09 46.40 7059.00 68.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 45.03 88.24 Hour
  2013 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 17.97 365.00 Month
  2013 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 25.65 365.00 Month
  2013 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 18.90 341.96 0.00 0.00 14.00 36.80 45.06 8207.00 160.00 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 81.00 53.90 90.10 Hour
  2013 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 16.82 365.00 Month
  2013 Kristinehamn 11879 Urban Background 724 12.90 344.00 0.00 2.00 8.00 36.29 53.72 8256.00 153.00 31.00 10.00 2.00 0.00 0.00 90.00 53.07 110.90 Hour
  2012 Arvika Ö Esplanaden 34911 Urban Traffic 599 23.82 330.50 2.00 6.00 42.00 46.52 81.07 7932.00 469.00 116.00 22.00 8.00 0.00 0.00 296.00 67.69 120.39 Hour
  2012 Charlottenberg Storgatan 19 31610 Urban Traffic 623 8.30 301.00 Month
  2012 Filipstad, Rv63, Genomfart 31608 Urban Traffic 638 9.22 278.00 Month
  2012 Forshaga Storgatan 59 31606 Urban Traffic 640 8.81 333.00 Month
  2012 Grums Sveagatan 100 31604 Urban Traffic 648 9.99 329.00 Month
  2012 Hagfors Kyrkogatan 9 31603 Urban Traffic 663 7.16 332.00 Month
  2012 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 18.77 364.00 Month
  2012 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 24.10 331.00 Month
  2012 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 10.34 217.88 0.00 0.00 0.00 21.39 27.25 5229.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 34.00 65.90 Hour
  2012 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 18.72 364.00 Month
  2012 Skoghall Årsåsvägen, Hammarö 31605 Urban Traffic 835 7.23 323.00 Month
  2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289.00 Month
  2012 Torsby Järnvägsgatan 2 31601 Urban Traffic 884 12.16 335.00 Month
  2012 Årjäng, Storgatan 62 31607 Urban Traffic 937 12.28 325.00 Month
  2011 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 18.38 363.00 Month
  2011 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 22.84 363.00 Month
  2011 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 19.72 363.00 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338.00 Month
  2010 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 22.20 91.00 Month
  2010 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 22.33 125.00 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 12.64 33.00 Month
  2009 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 19.15 92.00 Month
  2009 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 4.81 60.00 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365.00 Month
  2008 Karlstad 127 Urban Background 151 19.49 183.00 0.00 2.00 11.00 45.20 54.30 Day
  2008 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 2.48 362.00 Month
  2008 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 14.05 147.00 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335.00 Month
  2007 Karlstad 127 Urban Background 151 19.79 181.00 0.00 1.00 10.00 42.30 48.60 Day
  2007 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 2.99 330.00 Month
  2007 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 12.33 146.00 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365.00 Month
  2006 Karlstad 127 Urban Background 151 25.62 180.00 4.00 13.00 34.00 57.70 84.60 Day
  2006 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 4.02 365.00 Month
  2006 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 12.39 185.00 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365.00 Month
  2005 Karlstad 127 Urban Background 151 19.17 184.00 1.00 2.00 5.00 39.20 62.70 Day
  2005 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 3.16 365.00 Month
  2005 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 12.41 182.00 Month
  2004 Arvika 6779 Urban Background 1730 18.44 100.00 0.00 1.00 7.00 47.10 53.90 Day
  2004 Karlstad 127 Urban Background 151 19.88 180.00 0.00 3.00 13.00 43.40 55.50 Day
  2004 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 3.20 305.00 Month
  2004 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 12.63 150.00 Month
  2003 Arvika 6779 Urban Background 1730 17.96 147.00 2.00 4.00 12.00 51.40 63.40 Day
  2003 Karlstad 127 Urban Background 151 20.11 176.00 1.00 3.00 15.00 46.70 69.00 Day
  2003 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 3.22 334.00 Month
  2003 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 714 3.07 304.00 Month
  2003 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 11.75 187.00 Month
  2003 Årjäng 622 Urban Background 936 14.81 81.00 0.00 0.00 0.00 29.00 31.70 Day
  2002 Arvika 6779 Urban Background 1730 17.10 180.00 0.00 1.00 5.00 36.90 50.50 Day
  2002 Eda 8670 Urban Background 624 13.99 90.00 0.00 0.00 0.00 27.20 29.10 Day
  2002 Grums 8671 Urban Background 647 12.67 90.00 0.00 0.00 0.00 28.30 32.60 Day
  2002 Karlstad 127 Urban Background 151 19.32 182.00 0.00 1.00 10.00 42.10 55.30 Day
  2002 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 3.77 362.00 Month
  2002 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 714 3.05 363.00 Month
  2002 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 13.42 178.00 Month
  2002 Årjäng 622 Urban Background 936 14.15 78.00 0.00 0.00 1.00 31.40 38.30 Day
  2001 Arvika 6779 Urban Background 1730 16.08 171.00 0.00 0.00 3.00 35.90 39.10 Day
  2001 Eda 8670 Urban Background 624 11.91 82.00 0.00 0.00 0.00 25.50 30.10 Day
  2001 Grums 8671 Urban Background 647 10.96 75.00 0.00 0.00 0.00 27.10 27.30 Day
  2001 Karlstad 127 Urban Background 151 18.56 181.00 0.00 0.00 8.00 38.00 43.60 Day
  2001 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 3.00 365.00 Month
  2001 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 714 2.69 365.00 Month
  2001 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 11.85 182.00 Month
  2000 Arvika 6779 Urban Background 1730 16.18 182.00 0.00 1.00 7.00 43.40 59.90 Day
  2000 Karlstad 127 Urban Background 151 19.11 183.00 1.00 3.00 9.00 41.30 67.50 Day
  2000 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 3.47 366.00 Month
  2000 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 714 3.03 365.00 Month
  2000 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 12.90 181.00 Month
  2000 Årjäng 622 Urban Background 936 15.32 85.00 0.00 0.00 0.00 32.40 34.20 Day
  1999 Arvika 6779 Urban Background 1730 14.41 91.00 0.00 0.00 1.00 33.40 43.50 Day
  1999 Karlstad 127 Urban Background 151 19.22 182.00 0.00 1.00 15.00 42.70 48.30 Day
  1999 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 713 3.33 275.00 Month
  1999 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 714 2.99 275.00 Month
  1999 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 715 13.18 186.00 Month
  1999 Årjäng 622 Urban Background 936 13.56 155.00 0.00 0.00 0.00 30.80 32.60 Day
  1998 Karlstad 127 Urban Background 151 19.22 180.00 0.00 0.00 8.00 41.50 47.40 Day
  1998 Årjäng 622 Urban Background 936 14.85 156.00 0.00 0.00 5.00 37.30 44.10 Day
  1997 Karlstad 127 Urban Background 151 21.27 180.00 1.00 4.00 16.00 46.40 64.90 Day
  1997 Årjäng 622 Urban Background 936 14.67 165.00 0.00 0.00 1.00 28.00 44.30 Day
  1996 Karlstad 127 Urban Background 151 20.90 166.00 0.00 4.00 17.00 48.50 60.00 Day
  1996 Årjäng 622 Urban Background 936 15.96 163.00 0.00 0.00 2.00 34.90 41.20 Day
  1995 Karlstad 127 Urban Background 151 21.67 180.00 0.00 1.00 7.00 41.70 55.10 Day
  1995 Årjäng 622 Urban Background 936 17.30 177.00 1.00 2.00 6.00 38.60 62.20 Day
  1994 Karlstad 127 Urban Background 151 24.52 177.00 0.00 8.00 22.00 53.00 57.90 Day
  1994 Årjäng 622 Urban Background 936 19.66 52.00 0.00 0.00 1.00 35.20 37.80 Day
  1993 Karlstad 127 Urban Background 151 22.60 179.00 0.00 1.00 18.00 43.70 48.10 Day
  1992 Karlstad 127 Urban Background 151 28.36 175.00 1.00 6.00 43.00 50.40 65.60 Day
  1991 Karlstad 127 Urban Background 151 30.52 175.00 2.00 8.00 47.00 52.30 61.50 Day
  1990 Karlstad 127 Urban Background 151 28.91 179.00 1.00 6.00 28.00 49.60 60.70 Day
  1989 Filipstad 7125 Urban Background 637 15.38 89.00 0.00 0.00 0.00 28.70 34.10 Day
  1989 Karlstad 127 Urban Background 151 31.48 179.00 0.00 10.00 50.00 51.80 57.60 Day
  1988 Filipstad 7125 Urban Background 637 21.56 85.00 0.00 1.00 9.00 42.20 54.00 Day
  1988 Karlstad 127 Urban Background 151 33.80 180.00 9.00 27.00 63.00 66.80 80.10 Day
  1987 Karlstad 127 Urban Background 151 40.01 181.00 25.00 47.00 94.00 79.40 114.50 Day
  1986 Karlstad 127 Urban Background 151 32.36 82.00 4.00 8.00 24.00 63.80 73.60 Day
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 48.52 347.00 Month
  2018 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 49.83 365.00 Month
  2017 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 44.97 365.00 Month
  2016 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 46.04 360.00 Month
  2014 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 51.56 328.00 Month
  2014 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 54.21 327.00 Month
  2013 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 47.73 365.00 Month
  2013 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 54.45 365.00 Month
  2012 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 45.08 328.00 Month
  2012 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 50.61 365.00 Month
  2011 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 52.61 363.00 Month
  2010 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 51.37 125.00 Month
  2009 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 45.00 336.00 Month
  2008 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 49.77 362.00 Month
  2007 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 48.31 330.00 Month
  2007 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 48.43 207.00 Month
  2006 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 54.54 365.00 Month
  2006 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 47.90 365.00 Month
  2005 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 52.83 365.00 Month
  2005 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 47.28 365.00 Month
  2004 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 51.53 305.00 Month
  2004 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 45.74 306.00 Month
  2003 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 53.16 334.00 Month
  2003 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 53.61 304.00 Month
  2003 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 46.93 365.00 Month
  2003 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 47.34 55.00 Month
  2003 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 41.27 55.00 Month
  2003 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1292 36.32 55.00 Month
  2002 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 53.46 365.00 Month
  2002 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 49.35 365.00 Month
  2002 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 47.52 365.00 Month
  2002 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 40.93 92.00 Month
  2002 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 32.66 92.00 Month
  2002 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1292 29.86 92.00 Month
  2001 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 51.66 365.00 Month
  2001 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 51.22 333.00 Month
  2001 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 41.19 365.00 Month
  2000 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 52.80 366.00 Month
  2000 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 46.13 365.00 Month
  2000 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 41.54 365.00 Month
  2000 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 68.95 100.00 Month
  2000 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 57.35 100.00 Month
  2000 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1292 52.63 100.00 Month
  1999 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 61.46 275.00 Month
  1999 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1215 51.81 275.00 Month
  1999 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 53.13 275.00 Month
  1999 Årjäng, Nygård 9303 Rural Background 1290 46.13 93.00 Month
  1999 Årjäng, Risviken 9302 Rural Background 1291 39.57 93.00 Month
  1999 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1292 39.10 93.00