0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2016 Kristinehamn Västerlånggatan 33 35818 Urban Traffic 4137 9.41 351.00 Week
    2008 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1992 6.66 304.00 3.00 25.70 30.00 Day
    2007 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1992 6.91 41.00 0.00 16.70 16.70 Day