0 / 1

Art

 • 1995

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.638 16.949 Väggmossa 0.251 1.976 3.908 299.125 1.500 5.003 2.015 39.420
  Uppsala län Enköping 59.865 17.121 Väggmossa 0.213 1.255 4.715 241.866 1.289 5.441 1.750 49.153
  Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
  Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
  Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
  Uppsala län Tierp 60.279 17.604 Väggmossa 0.230 0.563 2.705 104.797 0.741 2.496 0.879 50.686
  Uppsala län Tierp 60.403 18.064 Väggmossa 0.254 0.531 4.094 128.274 0.932 3.384 1.102 44.862
  Uppsala län Tierp 60.586 17.887 Väggmossa 0.169 0.800 4.478 187.936 1.325 5.195 1.619 43.516
  Uppsala län Uppsala 59.855 18.116 Väggmossa 0.264 0.715 3.575 225.461 0.997 4.752 1.564 33.822
  Uppsala län Uppsala 59.869 17.778 Väggmossa 0.206 0.237 1.170 5.290 321.000 1.720 8.050 2.240 40.400 0.157
  Uppsala län Uppsala 59.878 17.346 Väggmossa 0.087 0.149 0.563 4.240 100.000 0.566 4.440 2.180 (b) 34.800 0.065 (b)
  Uppsala län Uppsala 59.981 18.394 Väggmossa 0.158 0.663 3.055 183.637 0.737 3.781 1.530 31.622
  Uppsala län Uppsala 60.046 17.314 Väggmossa 0.140 1.049 4.087 214.536 1.144 5.814 1.493 45.747
  Uppsala län Uppsala 60.134 17.409 Väggmossa 0.143 1.149 4.113 237.449 1.121 6.696 1.658 45.841
  Uppsala län Älvkarleby 60.638 17.616 Väggmossa 0.158 1.438 3.893 189.310 1.463 5.292 1.422 49.142
  Uppsala län Östhammar 60.134 18.078 Väggmossa 0.098 0.144 0.897 4.570 221.000 1.090 6.030 2.190 40.800 0.075
  Uppsala län Östhammar 60.160 18.228 Väggmossa 0.247 0.534 4.461 219.222 0.889 3.841 1.563 47.632
  Uppsala län Östhammar 60.248 18.498 Väggmossa 0.168 0.509 2.952 147.242 0.850 3.649 1.543 30.951
  Uppsala län Östhammar 60.353 18.546 Väggmossa 0.120 0.190 1.030 6.140 138.000 1.220 4.790 2.170 (b) 46.500 0.105
 • 2005

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.476 17.236 Väggmossa 0.111 0.221 0.647 4.140 145.700 1.173 2.200 1.180 43.900 0.014
  Uppsala län Enköping 59.701 17.245 Väggmossa 0.120 0.143 0.621 3.900 231.300 0.666 1.930 0.980 27.300 0.045
  Uppsala län Enköping 59.747 17.069 Väggmossa 0.153 0.220 1.226 4.550 296.800 1.237 2.330 1.570 35.000 0.027
  Uppsala län Heby 60.061 17.171 Väggmossa 0.145 0.157 0.630 2.460 186.200 1.402 2.850 1.130 30.400 0.028
  Uppsala län Håbo 59.654 17.421 Väggmossa 0.121 0.244 0.695 5.770 201.200 0.765 2.080 1.080 46.200 0.024
  Uppsala län Tierp 60.374 17.275 Väggmossa 0.105 0.242 2.219 4.350 126.700 1.490 2.030 1.590 33.100 0.085
  Uppsala län Tierp 60.545 17.921 Väggmossa 0.096 0.221 0.444 5.580 129.700 0.686 2.520 0.880 46.300 0.015
  Uppsala län Uppsala 59.864 18.324 Väggmossa 0.090 0.196 0.298 3.530 119.800 0.352 2.310 0.750 35.500 0.008
  Uppsala län Uppsala 59.912 18.148 Väggmossa 0.111 0.174 0.831 3.910 145.900 0.897 2.760 0.870 42.300 0.009
  Uppsala län Uppsala 59.960 17.973 Väggmossa 0.139 0.151 0.568 3.720 286.200 1.732 2.310 1.070 29.000 0.037
  Uppsala län Uppsala 60.008 17.797 Väggmossa 0.086 0.115 0.410 2.670 139.600 0.545 2.200 0.720 31.200 0.025
  Uppsala län Älvkarleby 60.643 17.380 Väggmossa 0.095 0.164 0.518 2.170 126.900 1.302 2.230 0.550 39.800 0.010
  Uppsala län Östhammar 60.224 18.261 Väggmossa 0.087 0.134 0.323 2.410 125.100 0.498 1.840 0.710 26.200 0.057
  Uppsala län Östhammar 60.272 18.084 Väggmossa 0.085 0.223 0.395 4.190 110.200 0.447 2.210 0.860 44.800 0.007
  Uppsala län Östhammar 60.400 18.456 Väggmossa 0.123 0.138 0.257 2.960 127.300 0.845 2.730 0.920 32.000 0.024