0 / 1

Art

 • 2005

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.476 17.236 Väggmossa 0.111 0.221 0.647 4.140 145.700 1.173 2.200 1.180 43.900 0.014
  Uppsala län Enköping 59.701 17.245 Väggmossa 0.120 0.143 0.621 3.900 231.300 0.666 1.930 0.980 27.300 0.045
  Uppsala län Enköping 59.747 17.069 Väggmossa 0.153 0.220 1.226 4.550 296.800 1.237 2.330 1.570 35.000 0.027
  Uppsala län Heby 60.061 17.171 Väggmossa 0.145 0.157 0.630 2.460 186.200 1.402 2.850 1.130 30.400 0.028
  Uppsala län Håbo 59.654 17.421 Väggmossa 0.121 0.244 0.695 5.770 201.200 0.765 2.080 1.080 46.200 0.024
  Uppsala län Tierp 60.374 17.275 Väggmossa 0.105 0.242 2.219 4.350 126.700 1.490 2.030 1.590 33.100 0.085
  Uppsala län Tierp 60.545 17.921 Väggmossa 0.096 0.221 0.444 5.580 129.700 0.686 2.520 0.880 46.300 0.015
  Uppsala län Uppsala 59.864 18.324 Väggmossa 0.090 0.196 0.298 3.530 119.800 0.352 2.310 0.750 35.500 0.008
  Uppsala län Uppsala 59.912 18.148 Väggmossa 0.111 0.174 0.831 3.910 145.900 0.897 2.760 0.870 42.300 0.009
  Uppsala län Uppsala 59.960 17.973 Väggmossa 0.139 0.151 0.568 3.720 286.200 1.732 2.310 1.070 29.000 0.037
  Uppsala län Uppsala 60.008 17.797 Väggmossa 0.086 0.115 0.410 2.670 139.600 0.545 2.200 0.720 31.200 0.025
  Uppsala län Älvkarleby 60.643 17.380 Väggmossa 0.095 0.164 0.518 2.170 126.900 1.302 2.230 0.550 39.800 0.010
  Uppsala län Östhammar 60.224 18.261 Väggmossa 0.087 0.134 0.323 2.410 125.100 0.498 1.840 0.710 26.200 0.057
  Uppsala län Östhammar 60.272 18.084 Väggmossa 0.085 0.223 0.395 4.190 110.200 0.447 2.210 0.860 44.800 0.007
  Uppsala län Östhammar 60.400 18.456 Väggmossa 0.123 0.138 0.257 2.960 127.300 0.845 2.730 0.920 32.000 0.024