0 / 1

Län

0 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • CO (Carbon monoxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal 8h glidande medelvärde CO > 10 mg/m³ (MKN) Antal 8h glidande medelvärde CO > 7 mg/m³ (ÖUT) Antal 8h glidande medelvärde CO > 5 mg/m³ (NUT) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
  2019 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.27 357.04 8569.00 0.00 0.00 0.00 0.73 Hour
  2018 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.22 328.71 7889.00 0.00 0.00 0.00 0.70 Hour
  2017 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.30 362.04 8689.00 0.00 0.00 0.00 3.25 Hour
  2016 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.32 364.04 8737.00 0.00 0.00 0.00 1.26 Hour
  2015 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.42 261.29 6271.00 0.00 0.00 0.00 1.13 Hour
  2014 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.32 353.92 8494.00 0.00 0.00 0.00 0.97 Hour
  2013 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.29 196.67 4720.00 0.00 0.00 0.00 0.96 Hour
  2012 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.32 318.62 7647.00 0.00 0.00 0.00 1.09 Hour
  2011 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.61 346.38 8313.00 0.00 0.00 0.00 2.20 Hour
  2010 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.44 363.83 8732.00 0.00 0.00 0.00 1.29 Hour
  2009 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 528 0.46 362.67 8704.00 0.00 0.00 0.00 1.97 Hour