1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.48 364.00 Month
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.13 362.00 0.00 0.00 0.00 9.20 14.27 Day
  2019 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.59 364.29 0.00 0.00 0.00 6.63 18.77 8743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.90 42.70 Hour
  2019 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 0.67 363.00 Month
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.43 341.00 0.00 0.00 0.00 4.37 9.38 Day
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.63 365.00 Month
  2019 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.41 338.00 Month
  2019 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.40 363.00 Month
  2018 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.59 364.00 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.07 364.00 0.00 0.00 0.00 7.84 21.14 Day
  2018 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.83 364.83 0.00 0.00 0.00 9.13 16.69 8756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 47.70 Hour
  2018 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.33 365.00 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.64 358.00 0.00 0.00 0.00 4.31 7.51 Day
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.78 365.00 Month
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 365.00 Month
  2018 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.68 365.00 Month
  2017 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.31 362.00 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.02 348.00 0.00 0.00 0.00 7.25 11.24 Day
  2017 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.33 355.25 0.00 0.00 0.00 6.82 9.03 8526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 21.70 Hour
  2017 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.16 365.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.27 365.00 Month
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2017 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.51 365.00 Month
  2016 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 2.31 11.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.17 356.00 0.00 0.00 0.00 10.62 17.60 Day
  2016 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.53 360.42 0.00 0.00 0.00 7.50 10.40 8650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 39.40 Hour
  2016 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.30 366.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 366.00 Month
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 366.00 Month
  2016 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.89 366.00 Month
  2015 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.55 363.00 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
  2015 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.52 356.46 0.00 0.00 0.00 7.46 11.00 8555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 31.60 Hour
  2015 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.35 365.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.59 365.00 Month
  2015 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.42 365.00 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.52 363.00 0.00 0.00 0.00 10.67 18.03 Day
  2015 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.86 365.00 Month
  2014 Asa 33837 Rural-Regional Background 600 1.60 358.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
  2014 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.52 361.88 0.00 0.00 0.00 6.28 9.07 8685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 24.40 Hour
  2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.02 365.00 Month
  2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 325.00 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.36 366.00 0.00 0.00 0.00 9.00 18.84 Day
  2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.75 363.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
  2013 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.21 364.33 0.00 0.00 0.00 6.07 11.38 8744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 29.00 Hour
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.40 337.00 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.69 359.00 0.00 0.00 0.00 10.96 25.40 Day
  2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.91 153.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
  2012 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 1.11 363.88 0.00 0.00 0.00 6.00 11.94 8733.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 33.50 Hour
  2012 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.58 365.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.08 366.00 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366.00 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.50 351.00 0.00 0.00 0.00 16.52 23.34 Day
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
  2011 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 1.57 362.29 0.00 0.00 0.00 8.31 11.71 8695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 39.30 Hour
  2011 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.62 365.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.57 361.00 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.62 365.00 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 363.00 0.00 0.00 1.00 15.03 39.73 Day
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
  2010 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.99 338.29 0.00 0.00 0.00 9.76 14.53 8119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 50.70 Hour
  2010 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.24 213.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.86 308.00 Month
  2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.59 365.00 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.48 352.00 0.00 0.00 0.00 9.83 16.83 Day
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
  2009 Fulufjället 17572 Rural-Regional Background 641 0.81 42.00 Month
  2009 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.62 361.62 0.00 0.00 0.00 7.23 13.41 8679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 39.10 Hour
  2009 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.52 300.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.13 365.00 Month
  2009 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.96 359.00 0.00 0.00 0.00 11.70 18.48 Day
  2008 Fulufjället 17572 Rural-Regional Background 641 1.16 77.00 Month
  2008 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.45 350.17 0.00 0.00 0.00 6.23 9.12 8404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 20.20 Hour
  2008 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 365.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.03 366.00 Month
  2008 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366.00 Month
  2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 361.00 0.00 0.00 0.00 13.08 24.77 Day
  2007 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.93 362.62 0.00 0.00 0.00 7.65 10.66 8703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 34.70 Hour
  2007 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.61 363.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.78 181.00 Month
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.21 357.00 0.00 0.00 0.00 13.28 24.50 Day
  2006 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 4.14 332.29 0.00 0.00 0.00 11.00 33.05 7975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80 50.30 Hour
  2006 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.91 363.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.70 309.00 Month
  2006 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.53 365.00 Month
  2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.21 364.00 0.00 0.00 0.00 16.16 23.06 Day
  2005 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.99 361.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.02 365.00 Month
  2005 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.54 341.00 Month
  2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.84 347.00 0.00 0.00 0.00 13.72 26.09 Day
  2004 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 203.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.81 338.00 Month
  2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.76 338.00 Month
  2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.85 365.00 0.00 0.00 0.00 17.62 28.55 Day
  2003 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 1.67 334.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.64 358.00 Month
  2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.64 299.00 Month
  2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.10 351.00 0.00 0.00 0.00 18.28 28.28 Day
  2002 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 1.78 363.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.47 365.00 Month
  2002 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.60 365.00 Month
  2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.57 338.00 0.00 0.00 0.00 18.85 34.65 Day
  2001 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 1.77 365.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.40 363.00 Month
  2001 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.52 365.00 Month
  2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.49 363.00 0.00 0.00 0.00 12.26 15.75 Day
  2000 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 630 3.40 61.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.55 351.00 Month
  2000 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.50 61.00 Month
  2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.62 360.00 0.00 0.00 0.00 18.18 30.39 Day
  1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.46 353.00 0.00 0.00 0.00 16.20 22.84 Day
  1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.14 335.00 0.00 0.00 0.00 23.40 30.23 Day
  1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.73 365.00 0.00 3.00 5.00 25.90 58.57 Day
  1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.82 366.00 0.00 0.00 0.00 18.12 28.04 Day
  1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.29 365.00 0.00 0.00 0.00 21.38 34.84 Day
  1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.87 340.00 0.00 0.00 0.00 17.34 23.30 Day
  1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.48 338.00 0.00 0.00 0.00 20.58 26.52 Day
  1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.68 365.00 0.00 0.00 0.00 17.97 24.10 Day
  1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.82 364.00 0.00 0.00 4.00 30.30 43.78 Day
  1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.74 357.00 0.00 0.00 3.00 30.01 38.37 Day
  1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 8.73 353.00 0.00 1.00 3.00 31.82 55.89 Day
  1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.04 365.00 0.00 0.00 0.00 19.53 35.31 Day
  1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.91 364.00 0.00 2.00 6.00 24.20 54.90 Day
  1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.51 357.00 0.00 0.00 0.00 23.27 35.24 Day
  1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.78 360.00 0.00 0.00 2.00 30.19 40.00 Day
  1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 10.63 116.00 0.00 0.00 0.00 34.27 35.75 Day
 • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 291.00 0.26 Month
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 363.00 0.17 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 293.00 0.42 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 310.00 0.29 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331.00 0.28 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 330.00 0.26 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351.00 0.25 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 351.00 0.13 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290.00 0.13 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 280.00 0.13 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355.00 0.58 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 362.00 0.17 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329.00 0.68 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 335.00 0.19 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347.00 0.42 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 349.00 0.29 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342.00 0.50 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 363.00 0.20 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353.00 0.53 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 299.00 0.51 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326.00 0.53 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 228.00 0.93 Month