0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2013 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 57.71 348 8355 2.00 201.00 128.49 1653.00 0.00 0.00 138.30 7717.62 13218.21 3897.65 Hour
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
  2013 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 63.10 214 Month
  2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
  2013 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 66.37 187 Month
  2013 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 65.29 211 Month
  2013 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 57.53 217 Month
  2013 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 54.89 210 Month
  2013 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 70.35 213 Month
  2013 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 71.16 213 Month
  2013 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 65.91 152 Month
  2013 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 67.00 210 Month
  2013 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.54 211 Month
  2013 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.00 210 Month
  2013 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 57.36 363 8715 1.00 179.00 121.31 1295.00 0.00 0.00 136.20 3993.12 7886.50 2734.82 Hour
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 69.55 347 8329 6.00 225.00 128.35 2290.00 0.00 0.00 133.00 8425.40 16189.09 4445.94 Hour
  2013 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 72.28 210 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
  2013 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.28 212 Month
  2013 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 72.65 213 Month
  2013 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 47.86 154 Month
  2013 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 67.31 213 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 53.76 363 Month
  2013 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 62.72 210 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 342 8207 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
  2013 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 70.78 210 Month
  2013 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 72.09 214 Month
  2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.09 365 8749 1.00 205.00 120.25 1287.00 0.00 0.00 134.00 4560.40 9170.98 2963.35 Hour
  2013 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 55.28 212 Month