0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2014 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 53.26 314 7535 5.00 130.00 134.43 744.00 0.00 0.00 138.60 5974.04 10717.35 2288.76 Hour
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359 8616 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
  2014 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 58.98 214 Month
  2014 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.74 214 Month
  2014 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 67.12 210 Month
  2014 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 62.93 210 Month
  2014 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 56.90 191 Month
  2014 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 53.27 210 Month
  2014 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 67.54 214 Month
  2014 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 69.66 210 Month
  2014 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 59.17 215 Month
  2014 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 63.19 214 Month
  2014 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.94 213 Month
  2014 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 60.96 210 Month
  2014 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 55.10 359 8614 2.00 157.00 124.79 904.00 0.00 0.00 132.40 4068.49 8105.80 2281.27 Hour
  2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 63.89 363 8706 9.00 199.00 145.68 1530.00 0.00 0.00 151.10 6098.40 13513.01 3391.63 Hour
  2014 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 71.65 210 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 67.01 210 Month
  2014 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 65.17 188 Month
  2014 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 67.16 182 Month
  2014 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 55.81 210 Month
  2014 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 66.93 210 Month
  2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 49.09 318 Month
  2014 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 58.28 212 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.48 364 8726 7.00 190.00 161.58 1407.00 0.00 0.00 175.70 7244.75 14137.68 3286.45 Hour
  2014 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 68.92 217 Month
  2014 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 74.35 153 Month
  2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 54.01 364 8730 3.00 181.00 129.72 1097.00 0.00 0.00 140.40 5981.94 10571.11 2693.73 Hour
  2014 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 54.23 213 Month
  2013 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 57.71 348 8355 2.00 201.00 128.49 1653.00 0.00 0.00 138.30 7717.62 13218.21 3897.65 Hour
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
  2013 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 63.10 214 Month
  2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
  2013 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 66.37 187 Month
  2013 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 65.29 211 Month
  2013 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 57.53 217 Month
  2013 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 54.89 210 Month
  2013 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 70.35 213 Month
  2013 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 71.16 213 Month
  2013 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 65.91 152 Month
  2013 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 67.00 210 Month
  2013 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.54 211 Month
  2013 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.00 210 Month
  2013 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 57.36 363 8715 1.00 179.00 121.31 1295.00 0.00 0.00 136.20 3993.12 7886.50 2734.82 Hour
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 69.55 347 8329 6.00 225.00 128.35 2290.00 0.00 0.00 133.00 8425.40 16189.09 4445.94 Hour
  2013 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 72.28 210 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
  2013 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.28 212 Month
  2013 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 72.65 213 Month
  2013 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 47.86 154 Month
  2013 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 67.31 213 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 53.76 363 Month
  2013 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 62.72 210 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 342 8207 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
  2013 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 70.78 210 Month
  2013 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 72.09 214 Month
  2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.09 365 8749 1.00 205.00 120.25 1287.00 0.00 0.00 134.00 4560.40 9170.98 2963.35 Hour
  2013 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 55.28 212 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 359 8610 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
  2012 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 60.69 184 Month
  2012 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.77 213 Month
  2012 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 53.86 217 Month
  2012 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 60.47 214 Month
  2012 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 52.47 219 Month
  2012 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 51.44 217 Month
  2012 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 62.82 212 Month
  2012 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 67.47 218 Month
  2012 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 62.17 215 Month
  2012 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 62.23 216 Month
  2012 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 70.73 216 Month
  2012 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 59.58 217 Month
  2012 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 53.65 364 8736 1.00 157.00 128.63 971.00 0.00 0.00 140.10 3581.07 5503.76 2031.42 Hour
  2012 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 62.93 334 8022 3.00 178.00 137.30 1366.00 0.00 0.00 140.00 8845.40 11648.21 3113.25 Hour
  2012 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 71.98 217 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.39 223 Month
  2012 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 64.32 214 Month
  2012 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 64.63 221 Month
  2012 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 51.68 214 Month
  2012 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.18 221 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 51.68 338 Month
  2012 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 58.18 217 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 358 8596 8.00 185.00 145.91 1462.00 0.00 0.00 161.80 10700.62 14805.15 3359.63 Hour
  2012 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 68.09 220 Month
  2012 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 68.94 211 Month
  2012 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 53.30 181 Month