1 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2013 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 57.71 348 8355 2.00 201.00 128.49 1653.00 0.00 0.00 138.30 7717.62 13218.21 3897.65 Hour
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
  2013 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 63.10 214 Month
  2013 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 65.57 213 Month
  2013 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 66.37 187 Month
  2013 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 65.29 211 Month
  2013 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 57.53 217 Month
  2013 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 54.89 210 Month
  2013 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 70.35 213 Month
  2013 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 71.16 213 Month
  2013 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 65.91 152 Month
  2013 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 67.00 210 Month
  2013 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.54 211 Month
  2013 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.00 210 Month
  2013 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 57.36 363 8715 1.00 179.00 121.31 1295.00 0.00 0.00 136.20 3993.12 7886.50 2734.82 Hour
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 69.55 347 8329 6.00 225.00 128.35 2290.00 0.00 0.00 133.00 8425.40 16189.09 4445.94 Hour
  2013 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 72.28 210 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
  2013 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.28 212 Month
  2013 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 72.65 213 Month
  2013 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 47.86 154 Month
  2013 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 67.31 213 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 53.76 363 Month
  2013 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 62.72 210 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 342 8207 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
  2013 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 70.78 210 Month
  2013 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 72.09 214 Month
  2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.09 365 8749 1.00 205.00 120.25 1287.00 0.00 0.00 134.00 4560.40 9170.98 2963.35 Hour
  2013 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 55.28 212 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 359 8610 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
  2012 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 60.69 184 Month
  2012 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 61.77 213 Month
  2012 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 53.86 217 Month
  2012 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 60.47 214 Month
  2012 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 52.47 219 Month
  2012 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 51.44 217 Month
  2012 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 62.82 212 Month
  2012 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 67.47 218 Month
  2012 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 62.17 215 Month
  2012 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 62.23 216 Month
  2012 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 70.73 216 Month
  2012 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 59.58 217 Month
  2012 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 53.65 364 8736 1.00 157.00 128.63 971.00 0.00 0.00 140.10 3581.07 5503.76 2031.42 Hour
  2012 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 62.93 334 8022 3.00 178.00 137.30 1366.00 0.00 0.00 140.00 8845.40 11648.21 3113.25 Hour
  2012 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 71.98 217 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.39 223 Month
  2012 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 64.32 214 Month
  2012 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 64.63 221 Month
  2012 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 51.68 214 Month
  2012 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.18 221 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 51.68 338 Month
  2012 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 58.18 217 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 358 8596 8.00 185.00 145.91 1462.00 0.00 0.00 161.80 10700.62 14805.15 3359.63 Hour
  2012 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 68.09 220 Month
  2012 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 68.94 211 Month
  2012 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 53.30 181 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340 8167 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
  2011 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 62.63 184 Month
  2011 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 64.17 213 Month
  2011 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 55.84 217 Month
  2011 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 59.13 217 Month
  2011 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 53.36 210 Month
  2011 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 63.90 183 Month
  2011 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.82 209 Month
  2011 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 66.88 152 Month
  2011 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 72.71 114 Month
  2011 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 67.87 188 Month
  2011 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.21 210 Month
  2011 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 57.14 331 7937 1.00 172.00 127.75 1299.00 0.00 0.00 138.90 4474.71 8149.19 2986.25 Hour
  2011 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 68.28 362 8697 15.00 219.00 150.77 2658.00 0.00 0.00 160.90 12956.80 19653.90 4807.32 Hour
  2011 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 71.19 210 Month
  2011 Onsjö 21738 Rural-Regional Background 1962 55.67 217 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.95 238 Month
  2011 Sala 21737 Rural-Regional Background 1965 60.29 210 Month
  2011 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.53 214 Month
  2011 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 65.80 153 Month
  2011 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 52.30 209 Month
  2011 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 58.99 173 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 50.11 332 Month
  2011 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 62.83 217 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.59 359 8607 5.00 198.00 138.37 1234.00 0.00 0.00 146.40 7904.87 11839.46 3099.15 Hour
  2011 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 67.20 153 Month
  2011 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 69.37 154 Month
  2011 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 53.92 179 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 349 8368 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
  2010 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 58.59 213 Month
  2010 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 55.34 210 Month
  2010 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 51.12 209 Month
  2010 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 50.91 209 Month
  2010 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 50.61 210 Month
  2010 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 61.96 39 Month
  2010 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.77 227 Month
  2010 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 55.10 224 Month
  2010 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 53.57 228 Month
  2010 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 62.34 203 Month
  2010 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 53.73 208 Month
  2010 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 56.34 360 8629 3.00 158.00 139.59 946.00 0.00 0.00 155.90 4984.46 6763.33 2213.55 Hour
  2010 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 65.81 360 8637 4.00 217.00 186.71 1785.00 4.00 0.00 216.10 8499.98 13088.57 3718.39 Hour
  2010 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 65.83 180 Month
  2010 Onsjö 21738 Rural-Regional Background 1962 51.23 207 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.09 330 Month
  2010 Sala 21737 Rural-Regional Background 1965 51.38 208 Month
  2010 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 61.77 214 Month
  2010 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 64.72 199 Month
  2010 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 47.13 210 Month
  2010 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.35 224 Month
  2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 48.31 365 Month
  2010 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 57.56 210 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 61.75 361 8664 5.00 202.00 164.14 1628.00 2.00 0.00 195.60 9366.72 14058.40 3698.85 Hour
  2010 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 64.90 182 Month
  2010 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 62.44 211 Month
  2010 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 50.23 190 Month