• O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.10 349.38 8385.00 9.00 187.00 138.98 1434.00 0.00 0.00 143.70 6775.56 13963.14 3594.41 Hour
  2004 Borås 8768 Urban Background 179 49.88 311.08 7466.00 0.00 97.00 104.50 540.00 0.00 0.00 115.93 1337.59 3222.28 1300.81 Hour
  2004 Bredkälen 102 Rural Background 27 56.90 212.46 5099.00 0.00 94.00 108.40 337.00 0.00 0.00 118.40 1994.15 3474.14 1500.17 Hour
  2004 Bredkälen 102 Rural Background 1799 54.74 61.00 Month
  2004 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 59.12 364.00 Month
  2004 Docksta 186 Rural Background 1802 59.97 365.00 Month
  2004 Draftinge 10702 Rural Background 1179 58.44 135.00 Month
  2004 Esrange 103 Rural Background 35 69.05 365.42 8770.00 11.00 219.00 137.42 2378.00 0.00 0.00 140.20 3733.91 11708.26 3917.40 Hour
  2004 Falkenberg, Grimsholmen 8243 Rural Background 1182 56.61 179.00 Month
  2004 Falkenberg, Morups Tånge 8242 Rural Background 1183 52.29 179.00 Month
  2004 Falkenberg, Tätort 8241 Urban Background 1184 47.67 180.00 Month
  2004 Granan 291 Rural Background 1803 55.91 366.00 Month
  2004 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 56.36 358.96 8615.00 2.00 169.00 136.23 1163.00 0.00 0.00 140.20 4024.92 9690.47 2787.22 Hour
  2004 Gävle 9339 Urban Background 1186 51.41 87.58 2102.00 0.00 8.00 79.93 20.00 0.00 0.00 90.00 183.85 Hour
  2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 55.26 8778.00 8778.00 14.00 224.00 143.68 1823.00 0.00 0.00 153.37 8207.67 16753.48 4416.24 Minute
  2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 55.72 354.38 8505.00 1.00 179.00 120.77 1063.00 0.00 0.00 127.65 4041.30 9282.10 2521.97 Hour
  2004 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 68.58 79.25 1902.00 0.00 52.00 116.69 608.00 0.00 0.00 122.00 4901.95 Hour
  2004 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 52.96 345.04 8281.00 0.00 125.00 112.73 590.00 0.00 0.00 116.20 1346.25 3030.97 1387.38 Hour
  2004 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 244 50.37 315.71 7577.00 0.00 103.00 109.81 471.00 0.00 0.00 112.60 1502.53 3126.46 1304.05 Hour
  2004 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 1189 57.07 248.08 5954.00 0.00 46.00 78.90 100.00 0.00 0.00 99.98 204.20 376.89 307.43 Hour
  2004 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 48.83 184.00 Month
  2004 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.57 184.00 Month
  2004 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 36.19 184.00 Month
  2004 Jädraås 602 Rural Background 1199 49.02 366.00 Month
  2004 Kalmar 9617 Urban Background 1202 51.34 53.00 Month
  2004 Kalmar, Norrliden 9487 Rural Background 1200 45.12 53.00 Month
  2004 Kalmar, Tyska Bruket 9486 Rural Background 1201 54.04 53.00 Month
  2004 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1203 43.68 61.00 Month
  2004 Karlskoga 131 Urban Background 1207 45.63 242.00 Month
  2004 Karlskoga, Våtsjön 8230 Rural Background 1208 37.86 214.00 Month
  2004 Karlskoga, Äspedalen 8229 Rural Background 1209 47.96 211.00 Month
  2004 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 51.53 305.00 Month
  2004 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1216 45.74 306.00 Month
  2004 Kristianstad, Isgrannatorp 8223 Rural Background 1217 53.88 120.00 Month
  2004 Kristianstad, Nöbbelöv 8222 Rural Background 1218 54.77 120.00 Month
  2004 Kristianstad, Tätort 8221 Urban Traffic 1219 52.57 119.00 Month
  2004 Landskrona, Ven 9066 Rural Background 1229 56.28 151.00 Month
  2004 Linköping 133 Urban Background 1232 39.85 89.00 Month
  2004 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1231 45.83 180.00 Month
  2004 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 1233 56.39 60.00 Month
  2004 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1234 41.30 92.00 Month
  2004 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 54.96 329.21 7901.00 0.00 136.00 110.73 752.00 0.00 0.00 116.81 2093.22 5181.48 1848.84 Hour
  2004 Malmö Fosie 8774 Urban Background 1236 58.53 352.96 8471.00 0.00 176.00 113.95 1082.00 0.00 0.00 121.40 3115.12 7301.73 2419.05 Hour
  2004 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 53.50 360.25 8646.00 0.00 171.00 114.56 911.00 0.00 0.00 122.40 3140.80 7194.28 2263.64 Hour
  2004 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1247 45.50 89.00 Month
  2004 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 60.98 8736.00 8736.00 21.00 254.00 150.92 2738.00 0.00 0.00 158.45 17398.75 31629.25 6367.90 Minute
  2004 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 67.59 362.67 8704.00 11.00 224.00 140.25 2048.00 0.00 0.00 146.40 8372.08 17333.84 4346.38 Hour
  2004 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 323 58.25 87.21 2093.00 0.00 34.00 94.68 109.00 0.00 0.00 96.70 1137.80 Hour
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.00 330.00 Month
  2004 Oxelösund 15134 Urban Background 1250 77.66 317.58 7622.00 0.00 268.00 118.03 3503.00 0.00 0.00 129.30 10688.66 20478.78 6037.45 Hour
  2004 Pålkem 278 Rural Background 1254 47.65 358.00 Month
  2004 Rickleå 187 Rural Background 1805 55.01 366.00 Month
  2004 Riddersberg 10701 Rural Background 1255 57.79 66.00 Month
  2004 Råö 8105 Rural Background 211 63.97 365.17 8764.00 10.00 243.00 136.12 1837.00 0.00 0.00 141.60 7662.10 15616.76 4035.03 Hour
  2004 Sjöängen 604 Rural Background 1256 50.84 336.00 Month
  2004 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 1260 56.54 182.00 Month
  2004 Skövde, Räddningsskolan 9514 Urban Traffic 1262 56.19 182.00 Month
  2004 Skövde, Tätort (Stadshuset) 8201 Urban Background 1263 59.05 249.00 Month
  2004 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 52.16 365.92 8782.00 1.00 121.00 127.09 682.00 0.00 0.00 135.80 2567.91 5892.03 1746.88 Hour
  2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 47.14 338.00 Month
  2004 Sännen 251 Rural Background 1271 41.31 365.00 Month
  2004 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1278 53.80 202.00 Month
  2004 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1279 53.85 120.00 Month
  2004 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1280 51.21 202.00 Month
  2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.48 363.17 8716.00 8.00 187.00 131.82 1244.00 0.00 0.00 135.20 5521.01 12095.39 2871.81 Hour
  2004 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 58.05 364.33 8744.00 16.00 177.00 136.65 1667.00 0.00 0.00 142.20 5211.77 14628.02 3448.34 Hour
  2004 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1283 53.10 179.00 Month
  2004 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1284 56.25 179.00 Month
  2004 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1285 54.54 179.00 Month
  2004 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1286 55.74 60.00 Month
  2004 Västervik, Tätort 9493 Urban Background 1287 47.38 60.00 Month
  2004 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1288 51.07 60.00 Month
  2004 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 49.57 198.83 4772.00 0.00 83.00 112.50 586.00 0.00 0.00 117.00 3459.12 5571.89 2244.06 Hour
  2004 Ängelholm 9838 Urban Background 1295 53.83 91.00 Month
  2004 Ängelholm, Hålebäckseröd3:4 9878 Rural Background 1293 47.25 65.00 Month
  2004 Ängelholm, Tåstarp 9879 Rural Background 1294 45.19 60.00 Month