0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • As in PM10 (Arsenic in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel As in PM10 ng/m³ (MKN=6) Tidsupplösning
  2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4993 353.00 0.28 Month
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 22 365.00 0.04 Month
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 291.00 0.18 Month
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4738 363.00 0.11 Month
  2019 Råö 8105 Rural Background 216 363.00 0.19 Month
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 22 324.00 0.08 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 293.00 0.33 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4738 310.00 0.15 Month
  2018 Råö 8105 Rural Background 216 321.00 0.29 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 331.00 0.29 Month
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 22 359.00 0.04 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 330.00 0.21 Month
  2017 Råö 8105 Rural Background 216 315.00 0.25 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 351.00 0.26 Month
  2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4539 354.00 0.32 Variable
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 22 365.00 0.06 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 351.00 0.11 Month
  2016 Råö 8105 Rural Background 216 365.00 0.29 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 290.00 0.23 Month
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 22 315.00 0.04 Month
  2015 Råö 8105 Rural Background 216 332.00 0.16 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 280.00 0.08 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 355.00 0.36 Month
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 22 354.00 0.11 Month
  2014 Råö 8105 Rural Background 216 362.00 0.31 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 362.00 0.07 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 329.00 0.30 Month
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 22 331.00 0.03 Month
  2013 Råö 8105 Rural Background 216 344.00 0.17 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 335.00 0.06 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 347.00 0.26 Month
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 22 354.00 0.03 Month
  2012 Råö 8105 Rural Background 216 354.00 0.17 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 349.00 0.09 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 342.00 0.26 Month
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 22 343.00 0.06 Month
  2011 Råö 8105 Rural Background 216 328.00 0.44 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 363.00 0.10 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 353.00 0.29 Month
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 22 341.00 0.02 Month
  2010 Råö 8105 Rural Background 216 339.00 0.11 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 299.00 0.16 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 326.00 0.23 Month
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 22 353.00 0.04 Month
  2009 Råö 8105 Rural Background 216 353.00 0.31 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 228.00 0.24 Month