0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
  2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4992 353.00 1.24 Month
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 21 365.00 0.09 Month
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 291.00 0.26 Month
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 363.00 0.17 Month
  2019 Råö 8105 Rural Background 200 363.00 0.37 Month
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 21 324.00 0.11 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 293.00 0.42 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 310.00 0.29 Month
  2018 Råö 8105 Rural Background 200 321.00 0.51 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331.00 0.28 Month
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 21 359.00 0.10 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 330.00 0.26 Month
  2017 Råö 8105 Rural Background 200 315.00 0.39 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351.00 0.25 Month
  2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4541 354.00 0.12 Variable
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 21 365.00 0.11 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 351.00 0.13 Month
  2016 Råö 8105 Rural Background 200 365.00 0.42 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290.00 0.13 Month
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 21 315.00 0.09 Month
  2015 Råö 8105 Rural Background 200 332.00 0.21 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 280.00 0.13 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355.00 0.58 Month
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 21 354.00 0.14 Month
  2014 Råö 8105 Rural Background 200 362.00 1.12 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 362.00 0.17 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329.00 0.68 Month
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 21 331.00 0.22 Month
  2013 Råö 8105 Rural Background 200 344.00 0.69 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 335.00 0.19 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347.00 0.42 Month
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 21 354.00 0.20 Month
  2012 Råö 8105 Rural Background 200 354.00 0.65 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 349.00 0.29 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342.00 0.50 Month
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 21 343.00 0.15 Month
  2011 Råö 8105 Rural Background 200 328.00 1.01 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 363.00 0.20 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353.00 0.53 Month
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 21 341.00 0.98 Month
  2010 Råö 8105 Rural Background 200 339.00 0.99 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 299.00 0.51 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326.00 0.53 Month
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 21 353.00 0.22 Month
  2009 Råö 8105 Rural Background 200 353.00 1.06 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 228.00 0.93 Month