0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • Pb in PM10 (Lead in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
  2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4990 353.00 0.00 Month
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 32 365.00 0.00 Month
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 291.00 0.00 Month
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4729 363.00 0.00 Month
  2019 Råö 8105 Rural Background 209 363.00 0.00 Month
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 32 324.00 0.00 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 293.00 0.00 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4729 310.00 0.00 Month
  2018 Råö 8105 Rural Background 209 321.00 0.00 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 331.00 0.00 Month
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 32 359.00 0.00 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 330.00 0.00 Month
  2017 Råö 8105 Rural Background 209 315.00 0.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 351.00 0.00 Month
  2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4538 354.00 0.00 Variable
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 32 365.00 0.00 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 351.00 0.00 Month
  2016 Råö 8105 Rural Background 209 365.00 0.00 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 290.00 0.00 Month
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 32 315.00 0.00 Month
  2015 Råö 8105 Rural Background 209 332.00 0.00 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 280.00 0.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 355.00 0.00 Month
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 32 354.00 0.00 Month
  2014 Råö 8105 Rural Background 209 362.00 0.00 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 362.00 0.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 329.00 0.00 Month
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 32 331.00 0.00 Month
  2013 Råö 8105 Rural Background 209 344.00 0.00 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 335.00 0.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 347.00 0.00 Month
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 32 354.00 0.00 Month
  2012 Råö 8105 Rural Background 209 354.00 0.00 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 349.00 0.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 342.00 0.00 Month
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 32 343.00 0.00 Month
  2011 Råö 8105 Rural Background 209 328.00 0.00 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 363.00 0.00 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 353.00 0.00 Month
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 32 341.00 0.00 Month
  2010 Råö 8105 Rural Background 209 339.00 0.00 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 299.00 0.00 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 326.00 0.00 Month
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 32 353.00 0.00 Month
  2009 Råö 8105 Rural Background 209 353.00 0.00 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 228.00 0.00 Month