0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2008 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.09 0.06 335.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.16 0.25 364.00 Month
  2008 Docksta 186 Rural Background 1767 0.29 0.33 366.00 Month
  2008 Falkenberg, Grimsholmen 8243 Rural Background 976 1.34 1.46 153.00 Month
  2008 Falkenberg, Morups Tånge 8242 Rural Background 977 0.85 0.74 178.00 Month
  2008 Granan 291 Rural Background 1769 0.38 0.46 366.00 Month
  2008 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 2.49 1.84 210.00 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6005.00 47.00 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.91 0.74 364.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.31 0.46 307.00 Month
  2008 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.22 0.29 366.00 Month
  2008 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.42 0.38 176.00 Month
  2008 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.37 0.35 149.00 Month
  2008 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.25 0.30 364.00 Month
  2008 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.33 0.42 366.00 Month
  2008 Preemraff - Govik 20110 Rural Background 2032 1.12 189.00 Month
  2008 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.28 0.40 361.00 Month
  2008 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.45 0.51 366.00 Month
  2008 Råö 8105 Rural Background 214 0.64 0.62 360.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.29 0.36 366.00 Month
  2008 Sännen 251 Rural Background 1112 0.43 0.45 335.00 Month
  2008 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.47 0.58 183.00 Month
  2008 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.44 0.56 183.00 Month
  2008 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 1.31 1.34 143.00 Month
  2008 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.65 0.45 62.00 Month
  2008 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.62 0.54 62.00 Month
  1993 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.34 0.41 361.00 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.28 2.60 362.00 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Rörvik 105 Rural Background 1786 2.33 2.58 360.00 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Bredkälen 102 Rural Background 30 6.21 136.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 358.00 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Rörvik 105 Rural Background 1786 9.17 12.97 352.00 68.67 2.00 0.00 0.00 0.00 Day