0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2006 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.22 0.31 356.00 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 333.00 Month
  2006 Docksta 186 Rural Background 1767 0.63 0.71 334.00 Month
  2006 Falkenberg, Grimsholmen 8243 Rural Background 976 1.60 1.43 92.00 Month
  2006 Falkenberg, Morups Tånge 8242 Rural Background 977 1.90 2.13 92.00 Month
  2006 Granan 291 Rural Background 1769 0.84 0.95 330.00 Month
  2006 Helsingborg Öresund 11621 Rural Background 995 3.39 3.40 207.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5924.00 29.33 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.42 1.75 358.00 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Holmön 9455 Rural Background 997 1.25 2.01 357.00 Month
  2006 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 1.04 0.70 59.00 Month
  2006 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 1.05 0.72 92.00 Month
  2006 Hässleholm, Adseke 8237 Rural Background 1008 2.24 1.83 89.00 Month
  2006 Hässleholm, Hovdala 8236 Rural Background 1009 2.00 1.65 89.00 Month
  2006 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.57 0.70 333.00 Month
  2006 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.70 0.71 183.00 Month
  2006 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.82 0.76 183.00 Month
  2006 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.69 0.70 179.00 Month
  2006 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.86 0.98 183.00 Month
  2006 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.48 0.52 327.00 Month
  2006 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.75 0.93 304.00 Month
  2006 Råö 8105 Rural Background 214 1.02 1.24 365.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.67 0.86 334.00 Month
  2006 Sännen 251 Rural Background 1112 0.79 1.04 332.00 Month
  2006 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.92 0.90 183.00 Month
  2006 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.78 0.85 184.00 Month
  2006 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 2.83 2.37 95.00 Month
  2006 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.95 0.97 182.00 Month
  2006 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 1.01 1.18 182.00 Month
  1985 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.65 3.62 366.00 41.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1985 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.80 10.02 361.00 50.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1985 Rörvik 105 Rural Background 1786 7.45 12.48 354.00 53.97 2.00 0.00 0.00 0.00 Day