• O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2017 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 55.81 356.21 8549.00 3.00 166.00 137.16 1052.00 0.00 0.00 143.40 4953.02 7170.65 2263.53 Hour
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358.29 8599.00 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
  2017 Bergby 37154 Rural-Regional Background 1941 51.51 216.00 Month
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 27 62.26 364.21 8741.00 0.00 169.00 112.28 1946.00 0.00 0.00 121.20 1896.05 7517.57 2793.74 Hour
  2017 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 376 54.44 364.62 8751.00 3.00 159.00 147.33 842.00 0.00 0.00 153.60 2361.74 4031.71 1827.04 Hour
  2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 59.84 365.00 Month
  2017 Docksta 186 Rural Background 1802 56.51 332.00 Month
  2017 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 55.38 214.00 Month
  2017 Esrange 103 Rural Background 35 67.38 364.67 8752.00 0.00 208.00 104.49 2648.00 0.00 0.00 106.30 1709.65 5489.90 3101.60 Hour
  2017 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 514 50.66 341.83 8204.00 0.00 97.00 95.63 381.00 0.00 0.00 102.16 848.03 1275.07 918.68 Hour
  2017 Granan 291 Rural Background 1803 53.86 337.00 Month
  2017 Grankölen 38793 Rural Background 2090 54.03 237.00 Month
  2017 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 54.11 364.54 8749.00 0.00 154.00 107.54 782.00 0.00 0.00 118.30 1844.38 3259.64 1624.90 Hour
  2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 44.39 7866.00 7866.00 1.00 84.00 127.64 283.00 0.00 0.00 132.85 1895.23 2057.10 942.09 Minute
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.20 364.21 8741.00 3.00 185.00 142.85 1193.00 0.00 0.00 154.70 5331.59 8439.96 2559.55 Hour
  2017 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 64.33 349.58 8390.00 0.00 216.00 113.64 1807.00 0.00 0.00 118.62 4584.85 8333.90 3187.86 Hour
  2017 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 53.49 352.38 8457.00 0.00 110.00 100.48 487.00 0.00 0.00 109.10 1199.97 1900.75 1035.39 Hour
  2017 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 57.00 217.00 Month
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 1190 64.76 364.00 Month
  2017 Höka 30014 Rural-Regional Background 1950 50.19 217.00 Month
  2017 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 59.61 214.00 Month
  2017 Jädraås 601 Rural Background 2112 46.80 365.00 Month
  2017 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 44.97 365.00 Month
  2017 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 57.56 214.00 Month
  2017 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1954 60.22 217.00 Month
  2017 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1223 54.14 344.58 8270.00 0.00 103.00 102.84 374.00 0.00 0.00 111.60 699.10 1753.49 977.99 Hour
  2017 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1224 53.01 352.67 8464.00 0.00 101.00 103.54 299.00 0.00 0.00 119.30 842.55 1556.37 877.76 Hour
  2017 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 57.19 220.00 Month
  2017 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4254 48.55 89.00 Month
  2017 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 523 39.19 331.46 7955.00 0.00 0.00 66.42 16.00 0.00 0.00 121.44 127.16 130.56 0.00 Hour
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 50.77 352.04 8449.00 0.00 84.00 117.92 265.00 0.00 0.00 127.60 1280.21 1639.52 712.90 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 50.78 357.62 8583.00 0.00 87.00 110.38 725.00 0.00 0.00 121.43 2968.99 5312.47 1302.00 Hour
  2017 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 59.75 215.00 Month
  2017 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 400 48.39 353.29 8479.00 0.00 62.00 114.86 330.00 0.00 0.00 123.44 1465.90 1833.72 709.71 Hour
  2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 278 48.33 362.12 8691.00 0.00 90.00 111.67 344.00 0.00 0.00 125.05 1264.15 1549.75 858.42 Hour
  2017 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 54.86 363.04 8713.00 2.00 153.00 122.65 535.00 0.00 0.00 135.52 2441.98 3740.15 1579.19 Hour
  2017 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.76 7467.00 7467.00 0.00 114.00 101.48 336.00 0.00 0.00 109.11 1031.37 1045.30 1034.52 Minute
  2017 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 63.48 213.00 Month
  2017 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 56.99 217.00 Month
  2017 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 54.70 363.92 8734.00 1.00 151.00 136.15 709.00 0.00 0.00 139.80 1948.19 3335.21 1581.52 Hour
  2017 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 63.82 360.33 8648.00 3.00 205.00 133.01 1486.00 0.00 0.00 136.60 4633.87 7992.81 2788.01 Hour
  2017 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 62.29 217.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 56.18 217.00 Month
  2017 Pjungserud 38940 Rural Background 4575 52.88 365.00 Month
  2017 Rickleå 187 Rural Background 1805 52.11 365.00 Month
  2017 Rissne 164546 Urban Background 4555 48.13 105.00 Month
  2017 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 1964 49.80 216.00 Month
  2017 Råö 8105 Rural Background 211 63.05 363.29 8719.00 1.00 235.00 135.53 1295.00 0.00 0.00 142.80 3685.08 6693.81 2862.35 Hour
  2017 Rödeby 34657 Suburban Background 377 57.37 307.88 7389.00 3.00 149.00 141.09 986.00 0.00 0.00 144.30 7399.66 10784.53 2494.88 Hour
  2017 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 64.73 216.00 Month
  2017 Sjöängen 604 Rural Background 1256 52.88 365.00 Month
  2017 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 61.98 217.00 Month
  2017 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 50.87 217.00 Month
  2017 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.36 364.50 8748.00 2.00 164.00 138.00 854.00 0.00 0.00 151.00 4110.07 6363.39 2027.71 Hour
  2017 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 59.35 217.00 Month
  2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 32.56 337.46 8099.00 0.00 10.00 106.79 22.00 0.00 0.00 111.30 121.13 123.61 110.75 Hour
  2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 51.66 364.88 8757.00 3.00 124.00 144.99 626.00 0.00 0.00 151.20 2219.01 3252.96 1473.44 Hour
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 51.13 365.00 Month
  2017 Svenska Högarna 38262 Rural-Regional Background 1970 72.41 214.00 Month
  2017 Sännen 174 Rural Background 4170 46.89 305.00 Month
  2017 Timrilt B 159224 Rural-Regional Background 4937 58.05 219.00 Month
  2017 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 56.00 364.29 8743.00 0.00 157.00 101.16 1207.00 0.00 0.00 104.90 1440.92 3716.03 1885.04 Hour
  2017 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 63.78 216.00 Month
  2017 Ytterby 34655 Suburban Background 379 51.54 364.46 8747.00 0.00 176.00 118.15 676.00 0.00 0.00 124.90 1784.06 3016.90 1644.81 Hour
  2017 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.76 364.67 8752.00 2.00 206.00 131.06 1170.00 0.00 0.00 139.10 4147.17 6983.34 2516.54 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.23 0.20 359.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.05 362.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.21 365.00 Month
  2017 Docksta 186 Rural Background 1767 0.27 0.29 332.00 Month
  2017 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 515 1.45 1.22 340.00 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8214.00 10.13 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Granan 291 Rural Background 1769 0.36 0.35 365.00 Month
  2017 Grankölen 38793 Rural Background 2089 0.36 0.40 300.00 Month
  2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 1.99 158.00 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 3778.00 9.47 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.29 0.30 364.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2017 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.10 1.23 350.00 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8458.00 546.70 3.58 2.00 2.00 2.00 1.00 Hour
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.58 0.51 364.00 Month
  2017 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.30 0.26 365.00 Month
  2017 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4545 0.41 0.55 105.00 Month
  2017 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.30 0.27 174.00 Month
  2017 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 1.95 2.12 342.00 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 8299.00 57.70 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.56 1.76 349.00 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8455.00 39.60 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4253 0.41 0.34 89.00 Month
  2017 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 0.49 328.00 16.39 0.00 0.00 0.00 0.00 8002.00 106.30 5.65 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.81 1.09 328.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8052.00 9.69 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 125 0.51 0.38 312.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7548.00 15.03 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 1.74 1.52 303.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7304.00 9.69 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365.00 Month
  2017 Pjungserud 38940 Rural Background 4576 0.35 0.36 332.00 Month
  2017 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.35 0.39 365.00 Month
  2017 Råö 8105 Rural Background 214 0.24 0.20 360.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2017 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.35 0.32 332.00 Month
  2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.36 0.40 362.00 Month
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.23 365.00 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2017 Sännen 174 Rural Background 1790 0.40 0.39 365.00 Month
  2017 Trelleborg Hamngatan 155531 Urban Traffic 2047 1.93 2.16 339.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8269.00 127.76 5.83 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1979 Bredkälen 102 Rural Background 30 6.21 136.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 362.00 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Rörvik 105 Rural Background 1786 9.17 12.97 352.00 68.67 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1977 Göteborg 15826 Urban Background 987 14.70 22.65 223.00 151.33 15.00 6.00 3.00 1.00 Day
  1977 Rörvik 105 Rural Background 1786 8.14 50.00 25.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1976 Göteborg 15826 Urban Background 987 23.76 42.80 255.00 196.64 38.00 21.00 13.00 9.00 Day