0 / 2

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2011 Aneboda 176 Rural Background 1940 59.84 217.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340.29 8167.00 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
  2011 Borås 8768 Urban Background 179 56.32 357.17 8572.00 3.00 176.00 137.93 1455.00 0.00 0.00 146.98 4997.67 9059.44 3008.46 Hour
  2011 Botkyrka, Alby 17529 Urban Background 1175 52.85 350.71 8417.00 1.00 146.00 120.12 887.00 0.00 0.00 125.00 2026.60 3468.53 1962.74 Hour
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 27 60.90 362.04 8689.00 0.00 169.00 114.23 1911.00 0.00 0.00 117.70 2740.65 6090.96 2756.89 Hour
  2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 63.34 365.00 Month
  2011 Docksta 186 Rural Background 1802 64.95 333.00 Month
  2011 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 62.63 184.00 Month
  2011 Esrange 103 Rural Background 35 65.23 363.92 8734.00 3.00 188.00 127.94 2270.00 0.00 0.00 133.40 3483.60 9283.81 3141.12 Hour
  2011 Falkenberg, Grimsholmen 8243 Rural Background 1182 62.45 212.00 Month
  2011 Falkenberg, Morups Tånge 8242 Rural Background 1183 63.81 149.00 Month
  2011 Falkenberg, Tätort 8241 Urban Background 1184 58.82 211.00 Month
  2011 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 514 46.80 345.04 8281.00 0.00 91.00 101.33 322.00 0.00 0.00 105.98 1532.95 1952.31 875.78 Hour
  2011 Granan 291 Rural Background 1803 56.10 365.00 Month
  2011 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 60.53 361.79 8683.00 8.00 211.00 144.56 1921.00 0.00 0.00 150.10 8930.57 13997.70 3935.82 Hour
  2011 Gårdsjön F1 Udden 361 Rural Background 1944 58.10 217.00 Month
  2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 48.27 2660.00 2660.00 0.00 41.00 118.73 186.00 0.00 0.00 130.30 1663.66 2512.46 1830.84 Minute
  2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 61.68 348.25 8358.00 1.00 207.00 120.56 1241.00 0.00 0.00 135.90 4366.31 6554.01 2712.56 Hour
  2011 Hallfreda 24562 Rural-Regional Background 1945 64.17 213.00 Month
  2011 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 63.05 351.25 8430.00 2.00 211.00 133.12 1733.00 0.00 0.00 140.49 6971.27 11436.80 3477.21 Hour
  2011 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 53.45 325.04 7801.00 3.00 125.00 124.40 662.00 0.00 0.00 131.54 3098.85 5116.80 1836.86 Hour
  2011 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 55.84 217.00 Month
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 1190 65.78 365.00 Month
  2011 Holmön 9455 Rural Background 1191 62.85 306.00 Month
  2011 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 59.13 217.00 Month
  2011 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 53.36 210.00 Month
  2011 Jädraås 602 Rural Background 1199 51.70 335.00 Month
  2011 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 1804 46.70 320.88 7701.00 0.00 107.00 104.01 351.00 0.00 0.00 107.46 839.18 1608.66 1119.20 Hour
  2011 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1214 52.61 363.00 Month
  2011 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 63.90 183.00 Month
  2011 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.82 209.00 Month
  2011 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1225 61.38 214.00 Month
  2011 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1223 60.66 334.50 8028.00 2.00 184.00 125.44 1159.00 0.00 0.00 138.34 5275.64 8746.96 2870.65 Hour
  2011 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1224 58.50 352.88 8469.00 3.00 178.00 132.94 980.00 0.00 0.00 139.85 6342.20 9736.64 2610.49 Hour
  2011 Landskrona, Rönneberga 18478 Rural Background 1226 66.57 182.00 Month
  2011 Landskrona, Ven 9066 Rural Background 1229 62.71 182.00 Month
  2011 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 66.88 152.00 Month
  2011 Linköping 133 Urban Background 1232 49.98 178.00 Month
  2011 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1231 48.56 181.00 Month
  2011 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1234 50.79 178.00 Month
  2011 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 523 72.45 332.25 7974.00 5.00 231.00 138.73 2850.00 0.00 0.00 143.11 9834.22 17645.87 5626.69 Hour
  2011 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 48.99 327.38 7857.00 0.00 85.00 115.49 396.00 0.00 0.00 118.65 2258.91 4255.64 1149.20 Hour
  2011 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 72.71 114.00 Month
  2011 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 400 47.72 363.62 8727.00 4.00 105.00 131.64 577.00 0.00 0.00 137.10 4797.96 7484.23 1633.82 Hour
  2011 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 278 50.37 364.96 8759.00 0.00 142.00 117.44 754.00 0.00 0.00 131.51 2185.12 3792.37 1895.25 Hour
  2011 Malmö Dalaplan 5B 24981 Urban Traffic 527 57.52 347.33 8336.00 8.00 189.00 140.67 1302.00 0.00 0.00 147.89 8428.84 13073.78 3402.42 Hour
  2011 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 57.05 362.46 8699.00 8.00 194.00 140.67 1317.00 0.00 0.00 147.89 8383.62 12966.96 3273.17 Hour
  2011 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1247 64.52 121.00 Month
  2011 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 61.57 8417.00 8417.00 9.00 225.00 136.74 1842.00 0.00 0.00 141.60 8298.73 12701.62 3906.43 Minute
  2011 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 67.87 188.00 Month
  2011 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.21 210.00 Month
  2011 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 57.14 330.71 7937.00 1.00 172.00 127.75 1299.00 0.00 0.00 138.90 4474.71 8149.19 2986.25 Hour
  2011 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 68.28 362.38 8697.00 15.00 219.00 150.77 2658.00 0.00 0.00 160.90 12956.80 19653.90 4807.32 Hour
  2011 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 71.19 210.00 Month
  2011 Onsjö 21738 Rural-Regional Background 1962 55.67 217.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.95 238.00 Month
  2011 Pålkem 278 Rural Background 1254 44.40 302.00 Month
  2011 Rickleå 187 Rural Background 1805 56.36 364.00 Month
  2011 Råö 8105 Rural Background 211 62.19 360.92 8662.00 8.00 205.00 146.69 1573.00 0.00 0.00 158.10 8408.17 12489.06 3506.78 Hour
  2011 Sala 21737 Rural-Regional Background 1965 60.29 210.00 Month
  2011 Simpevarp 21725 Rural-Regional Background 1966 66.53 214.00 Month
  2011 Sjöängen 604 Rural Background 1256 55.61 332.00 Month
  2011 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 65.80 153.00 Month
  2011 Sollentuna, Krondropp 9547 Rural Background 1264 60.68 150.00 Month
  2011 Sollentuna, Pommern 9548 Urban Traffic 1265 59.60 150.00 Month
  2011 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 52.30 209.00 Month
  2011 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 58.99 173.00 Month
  2011 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 36.50 359.54 8629.00 0.00 52.00 101.44 162.00 0.00 0.00 109.40 435.70 505.20 501.68 Hour
  2011 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 54.98 364.79 8755.00 2.00 159.00 130.09 1057.00 0.00 0.00 135.10 3785.30 5381.90 2345.67 Hour
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 50.11 332.00 Month
  2011 Surmyrdalsbäcken 9456 Rural Background 1269 52.23 306.00 Month
  2011 Sännen 251 Rural Background 1271 54.95 272.00 Month
  2011 Timrilt 30200 Rural-Regional Background 1971 62.83 217.00 Month
  2011 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1279 53.13 153.00 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.59 358.62 8607.00 5.00 198.00 138.37 1234.00 0.00 0.00 146.40 7904.87 11839.46 3099.15 Hour
  2011 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 56.94 352.21 8453.00 1.00 158.00 124.46 1611.00 0.00 0.00 130.10 4728.92 9351.91 2803.33 Hour
  2011 Visingsö 21727 Rural-Regional Background 1972 67.20 153.00 Month
  2011 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 69.37 154.00 Month
  2011 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 53.92 179.00 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.40 0.51 366.00 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Borås 8768 Urban Background 180 0.99 1.24 359.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 8586.00 8.43 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.14 0.19 366.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.28 365.00 Month
  2011 Docksta 186 Rural Background 1767 0.39 0.73 333.00 Month
  2011 Falkenberg, Grimsholmen 8243 Rural Background 976 2.31 0.70 170.00 Month
  2011 Falkenberg, Morups Tånge 8242 Rural Background 977 0.80 0.76 181.00 Month
  2011 Falkenberg, Tätort 8241 Urban Background 978 0.54 0.67 211.00 Month
  2011 Granan 291 Rural Background 1769 0.45 0.56 365.00 Month
  2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.01 1.55 360.00 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 8673.00 62.30 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 2.81 2.47 348.00 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8383.00 106.65 7.85 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 1770 1.30 1.11 351.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 8451.00 11.63 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.29 1.83 317.00 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7900.00 55.29 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.04 0.81 334.00 Month
  2011 Holmön 9455 Rural Background 997 0.69 1.52 332.00 Month
  2011 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.92 1.06 180.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.23 0.26 335.00 Month
  2011 Jönköping Kungsgatan 18650 Urban Traffic 1774 2.06 1.33 319.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7702.00 18.17 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.37 0.48 179.00 Month
  2011 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1043 0.92 1.00 83.00 Month
  2011 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.61 2.05 333.00 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 8038.00 35.28 9.01 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.75 2.06 352.00 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 8478.00 35.44 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Linköping 133 Urban Background 1053 0.57 0.74 178.00 Month
  2011 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.49 0.50 181.00 Month
  2011 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.55 0.65 178.00 Month
  2011 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.70 1.54 323.00 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7892.00 100.67 7.87 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.41 1.45 320.00 18.98 0.00 0.00 0.00 0.00 7934.00 174.84 5.39 2.00 2.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 125 1.79 1.77 360.00 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 8703.00 15.36 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.47 0.55 121.00 Month
  2011 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 2.57 2.38 352.00 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 8492.00 32.60 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2011 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.24 0.43 363.00 Month
  2011 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.55 1.07 364.00 Month
  2011 Råö 8105 Rural Background 214 0.61 0.51 354.00 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.38 0.51 332.00 Month
  2011 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.78 1.37 365.00 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.36 365.00 Month
  2011 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 1.29 1.05 332.00 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338.00 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365.00 Month
  2011 Sännen 251 Rural Background 1112 0.54 0.67 328.00 Month
  2011 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.82 0.94 119.00 Month
  2011 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.47 0.58 119.00 Month
  2011 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.66 0.88 90.00 Month
  2011 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 2.52 4.03 290.00 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.67 0.72 295.00 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.57 0.57 58.00 Month
  1973 Göteborg 15826 Urban Background 987 43.14 30.46 255.00 220.80 71.00 37.00 17.00 10.00 Day
  1970 Göteborg 15826 Urban Background 987 59.59 70.86 259.00 289.90 104.00 71.00 51.00 32.00 Day
  1966 Göteborg 15826 Urban Background 987 90.52 144.90 349.00 627.76 228.00 177.00 125.00 70.00 Day