• O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2018 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 58.72 358.50 8604.00 7.00 193.00 146.87 1777.00 0.00 0.00 150.96 12968.57 19403.71 4246.04 Hour
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 27 63.11 363.42 8722.00 5.00 178.00 126.10 1800.00 0.00 0.00 127.76 4765.63 11060.75 2970.77 Hour
  2018 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 376 56.75 364.25 8742.00 6.00 190.00 133.52 1539.00 0.00 0.00 138.65 9951.87 15232.43 3469.01 Hour
  2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 62.45 333.00 Month
  2018 Docksta 186 Rural Background 1802 47.94 215.00 Month
  2018 Esrange 103 Rural Background 35 69.11 364.42 8746.00 5.00 212.00 123.51 2285.00 0.00 0.00 127.46 4317.41 11460.90 3416.49 Hour
  2018 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 514 56.88 316.25 7590.00 0.00 148.00 115.55 1048.00 0.00 0.00 122.24 4444.45 9978.51 2533.43 Hour
  2018 Granan 291 Rural Background 1803 56.33 364.00 Month
  2018 Grankölen 38793 Rural Background 2090 56.32 336.00 Month
  2018 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 57.48 359.88 8637.00 4.00 181.00 140.50 1543.00 0.00 0.00 147.66 9774.83 15259.00 3461.96 Hour
  2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 53.74 8674.00 8674.00 8.00 183.00 130.96 1187.00 0.00 0.00 146.80 9192.96 11050.19 3261.71 Minute
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 65.40 364.08 8738.00 18.00 212.00 165.88 2264.00 2.00 0.00 180.21 17359.75 25721.95 5105.85 Hour
  2018 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 74.50 350.62 8415.00 15.00 281.00 138.87 3353.00 0.00 0.00 146.17 20197.41 30172.55 6808.31 Hour
  2018 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 58.91 337.88 8109.00 2.00 171.00 126.69 1049.00 0.00 0.00 134.14 6185.83 8413.73 2723.54 Hour
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 1190 70.66 363.00 Month
  2018 Jädraås 601 Rural Background 2112 50.97 332.00 Month
  2018 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 49.83 365.00 Month
  2018 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1223 60.42 349.21 8381.00 2.00 174.00 129.99 1593.00 0.00 0.00 139.48 7784.79 12849.45 3530.37 Hour
  2018 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1224 60.11 345.96 8303.00 2.00 172.00 128.10 1217.00 0.00 0.00 132.02 7633.17 10251.16 2958.65 Hour
  2018 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 523 53.89 244.12 5859.00 0.00 52.00 101.66 388.00 0.00 0.00 109.90 596.81 1889.45 1069.27 Hour
  2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 57.94 356.29 8551.00 2.00 170.00 129.75 1184.00 0.00 0.00 142.50 7211.85 9991.36 2782.90 Hour
  2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 55.49 336.50 8076.00 1.00 161.00 120.82 910.00 0.00 0.00 135.52 4449.39 6300.63 2334.06 Hour
  2018 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 400 50.21 305.79 7339.00 0.00 98.00 119.99 505.00 0.00 0.00 124.84 3669.52 4173.89 1460.79 Hour
  2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 278 52.76 361.71 8681.00 1.00 156.00 127.11 907.00 0.00 0.00 136.05 4395.57 5861.79 2322.82 Hour
  2018 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 60.01 360.83 8660.00 10.00 205.00 151.09 1594.00 0.00 0.00 164.46 9948.16 14037.81 3796.41 Hour
  2018 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 54.08 7500.00 7500.00 1.00 133.00 121.73 895.00 0.00 0.00 130.80 7844.65 10120.20 2589.62 Minute
  2018 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 56.06 364.92 8758.00 4.00 179.00 132.36 1286.00 0.00 0.00 142.30 6305.01 10712.48 2944.99 Hour
  2018 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 68.32 363.25 8718.00 14.00 216.00 151.55 2507.00 0.00 0.00 157.12 13026.68 20837.31 4858.68 Hour
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4239 61.08 287.71 6905.00 13.00 163.00 150.69 1627.00 0.00 0.00 160.18 12664.89 23130.19 5088.44 Hour
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210.00 Month
  2018 Pjungserud 38940 Rural Background 4575 57.83 336.00 Month
  2018 Rickleå 187 Rural Background 1805 53.72 361.00 Month
  2018 Rissne 164546 Urban Background 4555 47.39 92.00 Month
  2018 Råö 8105 Rural Background 211 65.74 363.75 8730.00 12.00 233.00 138.07 1925.00 0.00 0.00 146.48 14294.19 19047.75 4545.60 Hour
  2018 Rödeby 34657 Suburban Background 377 61.55 364.12 8739.00 12.00 225.00 142.52 2059.00 0.00 0.00 148.39 14839.60 23429.23 4803.92 Hour
  2018 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 60.49 364.04 8737.00 12.00 218.00 160.48 1870.00 0.00 0.00 174.82 15750.47 22810.14 4649.67 Hour
  2018 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 35.68 272.46 6539.00 0.00 15.00 91.59 64.00 0.00 0.00 98.70 223.90 312.45 204.76 Hour
  2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 55.25 361.04 8665.00 2.00 151.00 124.18 1173.00 0.00 0.00 134.90 6311.80 9935.90 2689.44 Hour
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 54.20 329.00 Month
  2018 Sännen 174 Rural Background 4170 47.78 365.00 Month
  2018 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 58.58 363.96 8735.00 7.00 174.00 133.37 1505.00 0.00 0.00 135.97 5737.87 12499.22 2821.69 Hour
  2018 Ytterby 34655 Suburban Background 379 53.83 364.21 8741.00 9.00 193.00 145.20 1243.00 0.00 0.00 150.16 13227.42 16051.15 3478.90 Hour
  2018 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 58.53 359.96 8639.00 9.00 206.00 142.37 1731.00 0.00 0.00 147.18 14411.23 20051.41 4357.95 Hour
  1984 Rörvik 105 Rural Background 1806 67.01 317.33 7616.00 36.00 209.00 167.88 2252.00 1.00 0.00 181.40 21063.24 32452.28 7120.50 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.09 0.09 349.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.26 0.31 364.00 Month
  2018 Docksta 186 Rural Background 1767 0.26 215.00 Month
  2018 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 515 0.67 1.10 160.00 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 4890.00 6.02 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Granan 291 Rural Background 1769 0.37 0.41 338.00 Month
  2018 Grankölen 38793 Rural Background 2089 0.32 0.42 365.00 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.37 0.25 364.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.48 0.98 331.00 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8114.00 98.87 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.61 0.50 363.00 Month
  2018 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.35 0.38 362.00 Month
  2018 Kiruna Centralskolan 13687 Urban Background 4545 0.49 0.30 70.00 Month
  2018 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 0.42 115.00 Month
  2018 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 1.60 1.56 349.00 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8425.00 48.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.36 1.24 345.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 8347.00 45.55 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.14 1.02 233.00 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 6195.00 28.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.96 0.75 356.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8580.00 8.11 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 125 0.69 0.71 138.00 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 3340.00 6.40 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.19 0.20 355.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2018 Pjungserud 38940 Rural Background 4576 0.37 0.43 365.00 Month
  2018 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.51 0.71 361.00 Month
  2018 Råö 8105 Rural Background 214 0.32 0.21 364.00 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.56 0.60 336.00 Month
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.27 0.35 336.00 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365.00 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365.00 Month
  2018 Sännen 174 Rural Background 1790 0.41 0.46 365.00 Month
  2018 Trelleborg Hamngatan 155531 Urban Traffic 2047 1.56 1.76 357.00 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 8597.00 59.18 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Östersund 140 Urban Background 4700 0.48 0.43 72.00 Month
  1984 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.42 2.84 367.00 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Göteborg 15826 Urban Background 987 11.53 13.94 340.00 50.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.83 8.14 357.00 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Rörvik 105 Rural Background 1786 6.31 7.26 363.00 67.93 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 13.00 116.00 59.10 3.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1966 Göteborg 15826 Urban Background 987 90.52 144.90 349.00 627.76 228.00 177.00 125.00 70.00 Day
  1962 Göteborg 15826 Urban Background 987 74.70 101.68 269.00 284.62 173.00 106.00 59.00 34.00 Day
  1961 Göteborg 15826 Urban Background 987 81.56 103.97 362.00 324.50 241.00 141.00 107.00 73.00 Day