• O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2016 Asa 33837 Rural-Regional Background 375 54.75 359.21 8621.00 5.00 167.00 136.55 998.00 0.00 0.00 177.90 7429.32 10904.52 2531.58 Hour
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 330.75 7938.00 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 27 58.51 364.46 8747.00 3.00 165.00 127.17 934.00 0.00 0.00 134.10 3408.36 4367.14 1920.03 Hour
  2016 Djursholm Vasaskolan 34656 Suburban Background 376 53.54 365.21 8765.00 1.00 134.00 128.30 757.00 0.00 0.00 136.50 5608.14 6718.80 1927.16 Hour
  2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1801 62.39 366.00 Month
  2016 Docksta 186 Rural Background 1802 58.05 361.00 Month
  2016 Esrange 103 Rural Background 35 66.48 365.46 8771.00 0.00 211.00 117.40 2008.00 0.00 0.00 121.00 4341.50 6935.88 2897.25 Hour
  2016 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 514 49.11 349.38 8385.00 0.00 93.00 106.57 278.00 0.00 0.00 109.85 2021.62 2282.59 885.83 Hour
  2016 Granan 291 Rural Background 1803 56.66 331.00 Month
  2016 Grankölen 38793 Rural Background 2090 41.35 118.00 Month
  2016 Grimsö 7152 Rural-Remote Background 251 56.61 356.54 8557.00 6.00 163.00 133.30 969.00 0.00 0.00 140.40 6664.93 8573.25 2522.36 Hour
  2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.97 8711.00 8711.00 0.00 78.00 106.55 300.00 0.00 0.00 119.41 1866.64 2337.48 937.65 Minute
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.49 361.04 8665.00 7.00 177.00 142.19 1276.00 0.00 0.00 159.60 9982.81 13773.04 3034.48 Hour
  2016 Halmstad Teatertaket 7111 Urban Background 517 51.64 344.00 8256.00 0.00 93.00 108.20 504.00 0.00 0.00 131.24 2660.14 3149.78 1214.35 Hour
  2016 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 60.61 350.75 8418.00 0.00 159.00 108.35 809.00 0.00 0.00 119.60 3579.42 4263.02 1834.49 Hour
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 1190 67.72 364.00 Month
  2016 Jädraås 601 Rural Background 2112 45.42 335.00 Month
  2016 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 1213 46.04 360.00 Month
  2016 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1223 59.05 296.71 7121.00 0.00 136.00 118.56 891.00 0.00 0.00 135.86 5695.05 6368.98 2156.34 Hour
  2016 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1224 53.96 169.50 4068.00 1.00 54.00 121.71 225.00 0.00 0.00 137.11 1015.68 2911.58 1364.25 Hour
  2016 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4254 46.80 209.00 Month
  2016 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 523 38.43 335.88 8061.00 0.00 6.00 78.52 7.00 0.00 0.00 91.92 6.91 21.61 24.88 Hour
  2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 48.93 348.33 8360.00 0.00 66.00 113.13 277.00 0.00 0.00 136.22 1659.81 2054.35 727.02 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 45.24 338.67 8128.00 0.00 51.00 93.66 128.00 0.00 0.00 158.00 711.60 1311.29 387.51 Hour
  2016 Malmö Bergsgatan 24982 Urban Traffic 400 44.86 366.00 8784.00 0.00 66.00 113.82 256.00 0.00 0.00 118.78 1899.19 2032.90 691.17 Hour
  2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 278 46.49 364.12 8739.00 0.00 97.00 105.31 391.00 0.00 0.00 123.33 2025.77 2209.64 1026.99 Hour
  2016 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 120 53.53 365.46 8771.00 1.00 155.00 140.60 906.00 0.00 0.00 172.76 5440.26 7139.87 2191.40 Hour
  2016 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.43 8663.00 8663.00 1.00 132.00 122.11 670.00 0.00 0.00 164.26 5016.95 6012.74 1738.35 Minute
  2016 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 53.34 363.00 8712.00 0.00 127.00 113.86 575.00 0.00 0.00 117.30 3771.35 4639.02 1494.90 Hour
  2016 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 64.68 363.79 8731.00 9.00 203.00 149.05 1464.00 0.00 0.00 174.20 8755.72 12928.31 3271.14 Hour
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.38 217.00 Month
  2016 Rickleå 187 Rural Background 1805 51.50 366.00 Month
  2016 Råö 8105 Rural Background 211 61.74 363.79 8731.00 4.00 203.00 123.56 1386.00 0.00 0.00 136.70 7235.99 10149.24 3094.73 Hour
  2016 Rödeby 34657 Suburban Background 377 57.06 358.21 8597.00 8.00 184.00 140.55 1252.00 0.00 0.00 147.70 10252.73 13871.43 3145.10 Hour
  2016 Sjöängen 604 Rural Background 1256 55.13 366.00 Month
  2016 Staffanstorp 34623 Suburban Background 378 54.08 364.96 8759.00 4.00 175.00 146.66 1139.00 0.00 0.00 165.90 9538.52 12772.77 2849.26 Hour
  2016 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 30.88 363.25 8718.00 0.00 13.00 89.37 39.00 0.00 0.00 101.90 154.22 220.61 100.97 Hour
  2016 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 50.97 365.38 8769.00 0.00 102.00 118.23 543.00 0.00 0.00 124.10 3901.23 4574.58 1406.38 Hour
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4471 50.87 366.00 Month
  2016 Sännen 174 Rural Background 4170 46.42 333.00 Month
  2016 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 52.77 364.75 8754.00 1.00 140.00 123.89 761.00 0.00 0.00 126.20 3513.73 4752.79 1708.02 Hour
  2016 Ytterby 34655 Suburban Background 379 48.24 365.04 8761.00 1.00 137.00 122.48 716.00 0.00 0.00 129.50 4655.72 5935.71 1804.45 Hour
  2016 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 51.99 364.79 8755.00 4.00 155.00 128.30 897.00 0.00 0.00 144.20 5956.39 8378.56 2199.25 Hour
  1984 Rörvik 105 Rural Background 1806 67.01 317.33 7616.00 36.00 209.00 167.88 2252.00 1.00 0.00 181.40 21063.24 32452.28 7120.50 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.20 0.22 364.00 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.07 0.08 363.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.17 0.23 366.00 Month
  2016 Docksta 186 Rural Background 1767 0.31 0.43 361.00 Month
  2016 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 515 0.98 1.03 349.00 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 8386.00 4.19 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Granan 291 Rural Background 1769 0.28 0.37 331.00 Month
  2016 Grankölen 38793 Rural Background 2089 0.34 118.00 Month
  2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.31 4.25 280.00 21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6822.00 49.70 15.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.25 0.28 353.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2016 Hallstahammar Vegagatan 156414 Urban Traffic 4168 0.24 0.28 168.00 Month
  2016 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.62 1.97 345.00 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8374.00 61.47 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.43 0.51 364.00 Month
  2016 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.22 0.31 365.00 Month
  2016 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.29 0.33 184.00 Month
  2016 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 1.69 1.84 284.00 18.96 0.00 0.00 0.00 0.00 6887.00 68.18 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.38 165.00 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3995.00 38.73 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4253 0.23 0.21 209.00 Month
  2016 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 0.40 1.29 337.00 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 8066.00 78.31 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.80 0.83 341.00 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 8292.00 9.54 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 125 0.71 0.64 255.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 6157.00 3.77 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 1.56 1.69 352.00 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 8530.00 50.09 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2016 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.40 0.52 366.00 Month
  2016 Råö 8105 Rural Background 214 0.23 0.23 365.00 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2016 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.28 0.38 366.00 Month
  2016 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.41 0.50 366.00 Month
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.32 366.00 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364.00 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364.00 Month
  2016 Sännen 174 Rural Background 1790 0.32 0.34 364.00 Month
  2016 Trelleborg Hamngatan 155531 Urban Traffic 2047 2.32 2.53 360.00 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00 8658.00 66.42 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1984 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.42 2.84 367.00 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Göteborg 15826 Urban Background 987 11.53 13.94 340.00 50.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.83 8.14 357.00 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Rörvik 105 Rural Background 1786 6.31 7.26 363.00 67.93 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 13.00 116.00 59.10 3.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1966 Göteborg 15826 Urban Background 987 90.52 144.90 349.00 627.76 228.00 177.00 125.00 70.00 Day
  1962 Göteborg 15826 Urban Background 987 74.70 101.68 269.00 284.62 173.00 106.00 59.00 34.00 Day
  1961 Göteborg 15826 Urban Background 987 81.56 103.97 362.00 324.50 241.00 141.00 107.00 73.00 Day