0 / 1

Län

0 / 1

Kommun

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2009 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 4.04 3.01 268.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6436.00 56.58 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.34 2.70 356.00 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8587.00 48.72 9.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.05 3.14 357.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8539.00 40.92 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.83 3.62 360.00 14.71 0.00 0.00 0.00 0.00 8624.00 41.37 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.24 3.02 340.00 24.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8154.00 82.21 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 2.88 2.90 304.00 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7433.00 187.72 9.66 2.00 1.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.34 3.79 363.00 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8652.00 38.87 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 3.73 3.59 325.00 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 7806.00 86.07 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Helsingborg Söder 9576 Suburban Background 1771 4.39 4.58 344.00 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8331.00 48.59 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour