0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.14 0.09 356 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.30 0.32 365 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.16 0.14 360 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365 Month
  2019 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.28 0.28 365 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.37 0.25 364 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.19 0.20 355 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365 Month
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.27 0.35 336 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.23 0.20 359 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.29 0.30 364 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365 Month
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.23 365 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.20 0.22 364 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.25 0.28 353 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366 Month
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.32 366 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.25 0.37 362 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365 Month
  2015 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.32 0.60 365 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.30 0.55 351 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.53 0.61 366 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365 Month
  2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.48 0.36 354 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.66 0.73 364 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.36 0.36 363 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.29 365 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.41 0.52 333 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.41 0.39 367 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.25 0.32 366 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.51 0.59 354 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.40 0.51 366 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.36 365 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.67 0.72 295 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.51 0.54 366 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330 Month
  2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.27 0.39 365 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.62 0.70 354 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.35 0.44 359 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365 Month
  2009 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.31 365 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.53 362 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366 Month
  2008 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.21 0.25 366 Month
  2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.55 359 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181 Month
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.49 365 Month
  2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.56 0.69 358 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331 Month
  2006 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.49 0.49 329 Month
  2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.99 1.44 366 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365 Month
  2005 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.30 0.37 341 Month
  2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.96 0.86 342 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366 Month
  2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.46 0.36 338 Month
  2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.68 0.95 336 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 973 0.69 0.86 334 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358 Month
  2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.38 0.49 299 Month
  2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.01 1.28 353 9.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 973 0.57 0.64 363 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365 Month
  2002 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.28 0.32 365 Month
  2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.73 0.80 366 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 973 0.59 0.86 365 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363 Month
  2001 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.39 0.54 365 Month
  2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.83 1.40 356 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 973 0.70 61 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351 Month
  2000 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.24 61 Month
  2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.89 0.92 361 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.12 1.86 342 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.45 1.55 328 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.33 2.17 363 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.57 4.36 365 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.64 3.85 365 39.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.29 4.76 363 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 3.32 4.96 355 54.97 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 4.03 5.32 367 51.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 5.20 8.62 366 79.01 2.00 2.00 0.00 0.00 Day
  1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 5.84 8.75 366 50.77 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 7.70 9.87 365 37.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 7.67 10.31 366 60.29 3.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 10.71 19.07 360 262.91 11.00 5.00 4.00 2.00 Day
  1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 8.61 11.38 306 81.06 3.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 10.14 17.92 365 121.74 4.00 2.00 1.00 0.00 Day
  1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 13.00 116 59.10 3.00 0.00 0.00 0.00 Day