0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2002 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 4.62 84 Week