0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2019 Ljungby Föreningsgatan Oxtorget 36199 Urban Traffic 4522 4.86 350.00 Month
    2018 Ljungby Föreningsgatan Oxtorget 36199 Urban Traffic 4522 6.78 365.00 Month
    2017 Ljungby Föreningsgatan Oxtorget 36199 Urban Traffic 4522 5.51 356.00 Month