0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Docksta 186 Rural Background 1767 0.32 0.33 363.00 Month
  2018 Docksta 186 Rural Background 1767 0.26 215.00 Month
  2017 Docksta 186 Rural Background 1767 0.27 0.29 332.00 Month
  2016 Docksta 186 Rural Background 1767 0.31 0.43 361.00 Month
  2015 Docksta 186 Rural Background 1767 0.34 0.58 362.00 Month
  2014 Docksta 186 Rural Background 1767 0.72 0.46 364.00 Month
  2013 Docksta 186 Rural Background 1767 0.25 0.47 306.00 Month
  2012 Docksta 186 Rural Background 1767 0.39 0.38 303.00 Month
  2011 Docksta 186 Rural Background 1767 0.39 0.73 333.00 Month
  2010 Docksta 186 Rural Background 1767 0.50 0.73 364.00 Month
  2009 Docksta 186 Rural Background 1767 0.40 0.38 365.00 Month
  2008 Docksta 186 Rural Background 1767 0.29 0.33 366.00 Month
  2007 Docksta 186 Rural Background 1767 0.35 0.64 364.00 Month
  2006 Docksta 186 Rural Background 1767 0.63 0.71 334.00 Month
  2005 Docksta 186 Rural Background 1767 0.44 0.53 365.00 Month
  2005 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 0.91 0.75 58.00 Month
  2004 Docksta 186 Rural Background 1767 0.69 0.63 365.00 Month
  2004 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 0.79 0.95 184.00 Month
  2003 Docksta 186 Rural Background 1767 0.56 0.77 365.00 Month
  2003 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.21 1.09 176.00 Month
  2002 Docksta 186 Rural Background 1767 0.47 0.45 361.00 Month
  2002 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 0.77 0.81 178.00 Month
  2001 Docksta 186 Rural Background 1767 0.52 0.76 332.00 Month
  2001 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.13 1.33 180.00 Month
  2000 Docksta 186 Rural Background 1767 0.43 0.43 365.00 Month
  2000 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.07 1.00 181.00 Month
  1999 Docksta 186 Rural Background 1767 0.54 0.85 365.00 Month
  1999 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.10 64.00 Month
  1998 Docksta 186 Rural Background 1767 0.51 0.85 360.00 Month
  1994 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 3.11 3.52 90.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Kramfors 6780 Urban Background 1032 2.11 2.28 74.00 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 3.45 3.00 182.00 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Kramfors 6780 Urban Background 1032 2.43 91.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 3.12 3.26 182.00 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 4.12 4.42 171.00 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Kramfors 6780 Urban Background 1032 5.78 5.68 87.00 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 4.93 5.91 180.00 36.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Kramfors 6780 Urban Background 1032 5.59 91.00 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 7.54 8.65 177.00 37.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 8.77 7.72 182.00 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 10.15 12.72 181.00 147.90 2.00 1.00 1.00 1.00 Day
  1986 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 9.96 54.00 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day