0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2011 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.57 0.57 58.00 Month
  2010 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.63 0.54 92.00 Month
  2009 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.42 0.38 185.00 Month
  2008 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.65 0.45 62.00 Month
  2008 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.62 0.54 62.00 Month
  2008 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.43 0.40 185.00 Month
  2007 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.56 0.77 184.00 Month
  2007 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.69 0.79 154.00 Month
  2007 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.49 0.65 184.00 Month
  2006 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.95 0.97 182.00 Month
  2006 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 1.01 1.18 182.00 Month
  2006 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.90 1.02 182.00 Month
  2005 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.79 0.67 183.00 Month
  2005 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.95 0.74 183.00 Month
  2005 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.85 0.74 183.00 Month
  2004 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.57 0.64 187.00 Month
  2004 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.73 0.75 187.00 Month
  2004 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.71 0.75 187.00 Month
  2003 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.86 0.78 181.00 Month
  2003 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.92 0.89 180.00 Month
  2003 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.81 0.98 365.00 Month
  2002 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.09 1.16 90.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.55 0.54 183.00 Month
  2002 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.63 0.62 183.00 Month
  2002 Värnamo, Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 1141 0.70 92.00 Month
  2001 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.16 1.16 152.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.67 0.76 182.00 Month
  2001 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.83 0.97 183.00 Month
  2000 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.25 1.36 178.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.63 0.59 184.00 Month
  2000 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.74 0.64 184.00 Month
  1999 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.39 1.51 176.00 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Värnamo, Nästa 8186 Rural Background 1139 0.56 89.00 Month
  1999 Värnamo, Tuddabo 8185 Rural Background 1140 0.65 89.00 Month
  1998 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.53 1.30 169.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.57 1.65 168.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Värnamo 146 Urban Background 1793 2.30 2.79 175.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Värnamo 146 Urban Background 1793 2.65 2.21 178.00 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.93 2.87 179.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Värnamo 146 Urban Background 1793 2.87 2.22 179.00 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Värnamo 146 Urban Background 1793 2.86 3.29 169.00 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Värnamo 146 Urban Background 1793 4.23 4.70 171.00 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Värnamo 146 Urban Background 1793 5.27 6.08 181.00 40.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Värnamo 146 Urban Background 1793 7.26 8.08 174.00 32.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Värnamo 146 Urban Background 1793 8.47 8.45 182.00 33.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Värnamo 146 Urban Background 1793 11.38 12.85 180.00 89.30 2.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Värnamo 146 Urban Background 1793 10.03 83.00 40.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day