0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2004 Nässjö 9839 Urban Traffic 1561 25.61 114.00 17.00 28.00 37.00 33.00 64.67 117.75 Day
    2004 Nässjö Brandstn. 8980 Urban Traffic 1562 25.92 114.00 13.00 27.00 37.00 30.00 54.33 108.67 Day