0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2002 Nässjö 9839 Urban Traffic 1404 2.68 49 Week
    2002 Nässjö Brandstn. 8980 Urban Traffic 1403 2.82 34 Week
    2002 Nässjö Lindenhus 8979 Urban Traffic 1405 1.53 34 Week