0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.53 27.00 Week
  2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 2.10 56.00 Week
  2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.67 21.00 Week
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 7.90 37.00 0.00 0.00 1.00 27.90 39.80 Day
  2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 333 6.54 303.00 0.00 0.00 2.00 15.00 46.10 Day
  2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 15.46 16.00 Month
  2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 10.25 28.00 Month
  2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 11.15 28.00 Month
  1993 Visby 7103 Urban Background 911 8.98 89.00 0.00 0.00 0.00 23.30 24.70 Day
  1992 Visby 7103 Urban Background 911 11.31 175.00 0.00 0.00 1.00 24.80 41.90 Day
  1991 Visby 7103 Urban Background 911 11.79 165.00 0.00 0.00 1.00 26.70 41.20 Day
  1990 Visby 7103 Urban Background 911 11.90 180.00 0.00 0.00 0.00 27.60 29.30 Day
  1989 Visby 7103 Urban Background 911 12.85 169.00 0.00 0.00 1.00 27.40 44.20 Day
  1988 Visby 7103 Urban Background 911 12.24 182.00 0.00 0.00 1.00 25.70 40.10 Day
  1987 Visby 7103 Urban Background 911 16.76 172.00 0.00 3.00 6.00 42.40 54.50 Day
  1986 Visby 7103 Urban Background 911 18.01 88.00 0.00 0.00 3.00 40.40 45.70 Day