2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 2.23 27.00 Week
  2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.53 27.00 Week
  2001 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 2.50 49.00 Week
  2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 2.10 56.00 Week
  2000 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 2.91 56.00 Week
  2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.67 21.00 Week
  1999 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 3.64 49.00 Week
  1998 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 1412 3.35 15.00 Week
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 17.17 16.00 Month
  2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 15.46 16.00 Month
  2001 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 13.15 28.00 Month
  2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 10.25 28.00 Month
  2000 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 15.46 56.00 Month
  2000 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 11.15 28.00 Month
  1999 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 18.99 49.00 Month
  1998 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 18.27 15.00 Month